GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 25.05.2020, svátek má Viola
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » HOTEL/WELLNESS/SPA

Co přinese budoucnost oboru hotelnictví

 

 

Přinášíme názory českých hoteliérů na budoucnost jejich provozů. Třebaže se hotelový trh chová v posledních letech dost nevyzpytatelně, hoteliéři jsou ohledně jeho vývoje víceméně optimističtí.

 

 

ilustracni foto

 

 

Jak můžete charakterizovat vaši stávající firemní kulturu? Usilujete o změnu některých prvků? Které aspekty firemní kultury budete rozvíjet v nejbližších letech?


Jak vidíte situaci v zaměstnanosti, kvalitě personálu a dostupnosti skutečných talentů vy osobně? Máte nějaké doporučení pro ostatní hoteliéry, jak si pro příští roky efektivně počínat?


Očekáváte, že se v dalším období spíše rozevřou nůžky mezi službou, kterou poskytují již dnes vynikající hotely, a mezi ostatními, nebo podle vás dojde k vyrovnání celkové úrovně poskytované služby v republice?


JIŘÍ GAJDOŠÍK, REGIONAL DIRECTOR PRAGUE HOTELS, MAMAISON HOTELS AND RESIDENCE


Myslím si, že základem firemní kultury je velmi jednoduchý soupis pravidel, který by měl být krátký a především srozumitelný nejen pro management, ale zároveň i pro řadové zaměstnance. V našem případě je to soupis, který obdrží každý zaměstnanec při svém nástupu a následně dostane vysvětlení při vstupním tréninku. To je ale pouze jedna část, nazvěme ji formální částí. To hlavní podle mého přesvědčení spočívá ve skutečném příkladu, který by vedení každé firmy mělo svým zaměstnancům dávat. Tedy být tím správným příkladem v denní práci a v nasazení a táhnout firmu dopředu. A především odmítat jakoukoliv společenskou a podnikatelskou korupci, byť by vedla k úspěchu. Obojího je naše společnost plná a je to pouze na nás, abychom se jich postupně zbavovali.


Současná situace ve vzdělávání našeho oboru není moc utěšená, podle mého názoru je ale kvalita školství slabá ve všech oborech, nejen v hotelnictví. Já osobně postrádám klasické předměty jako například stolničení a etiketu. Doporučení pro mé kolegy je velmi těžké, mohu pouze uvést svůj vlastní přístup k této problematice - talenty je nutno rozpoznat a dát jim prostor a čas pro jejich další vývoj. Pokud jsou těmi správnými talenty, brzy se projeví. Pro mě osobně není lepší situace než dlouhodobě sledovat a podporovat vývoj mladého hoteliéra či restauratéra. Dnešní doba klade na lidi extrémní psychické a také fyzické nároky a ten, kdo se v ní vyzná a popere se s ní, bude úspěšný a šťastný jak v pracovním, tak v osobním životě. Tyto dvě části nejdou oddělit a v teorie o profesionalitě na pracovišti, kdy zapomenete na svůj rodinný život, já prostě nevěřím. Tedy bod číslo dva v této diskusi - jakkoliv můžete podpořit vaše kolegy v jejich osobním životě, udělejte to.


Logicky si myslím, že nůžky se mohou jen sevřít, jejich další otevření by vedlo k devalvaci našeho oboru. Narůstající konkurence v regionech k tomu automaticky povede a náročnost našich hostů, kteří už procestovali kus světa, se bude zvyšovat. A to je jedině dobře.


JAN MOTLÍK, GENERAL DIRECTOR, AXXOS HOTELS & RESORTS


Firemní kulturu považujeme u naší společnosti za velmi významný atribut úspěchu a pozitivní image jak společnosti, tak i jednotlivých hotelů. Stanovené standardy naší firemní kultury se snažíme uplatňovat ve všech našich hotelech. Vzhledem k mládí naší společnosti musím přiznat, že zatím nedosahujeme v tomto ohledu ve všech případech požadované úrovně. Z toho vyplývá, že neusilujeme ani tak o změnu některých prvků, jako především o stoprocentní naplňování prvků již definovaných. Oblast, na kterou se budeme chtít soustředit v budoucnosti, je především vyšší míra grafické jednoty a čistoty všech tištěných materiálů, webových stránek a grafických položek a také zpřesnění standardů v oblasti komunikace, zejména v náročných a vypjatých situacích.


Byť to bude znít poněkud neskromně, jsem přesvědčen, že v oblasti HR jsme na tom v průměru lépe než většina naší konkurence. Vzhledem k tomu, že tzv. oblast lidských zdrojů považuji za extrémně důležitou pro případný úspěch a náskok před konkurencí, nerad zde odkrývám naše know-how. Uvedu zde tedy jako příklad dva principy, kterými se při práci se zaměstnanci a jejich výběru řídíme. Prvním je nadřazování osobnostních vlastností nad profesními dovednostmi, druhým pak zásada, že téměř každý má nějaký talent a schopnosti a je jen na vedení hotelu, jak je dokáže odkrýt, podpořit a nasměrovat na tu správnou činnost.


Předpokládám, že bude čím dál obtížnější udržet zdravou ekonomiku podniku, který na trhu nabízí jen průměrný produkt. Ten je v naší oblasti - myslím tím spa & wellness - definován zhruba na úrovni průměrných či podprůměrných čtyřhvězdičkových hotelů. Pečlivě analyzujeme trendy posledních dvou až tří let a dospěli jsme k závěru, že takovéto průměrné hotely budou mít čím dál hlubší ekonomické problémy, neboť stále větší část lázeňské klientely směřuje buď do cenové oblasti 3* s požadavkem kvalitativních prvků 4* nebo naopak očekávají standard 5* a vyhledávají tím pádem luxusní hotely, za které jsou ochotni zaplatit, či v případě omezenějších finančních možností hotely kategorie 4* Superior, ve kterých právem očekávají v mnoha ohledech 5* standard. V souladu s touto tendencí také řídím rozvoj AXXOS hotels & resorts a vybírám projekty do našeho portfolia.


PETR ŠALDA, GENERAL MANAGER, GRANDHOTEL ZVON, ČESKÉ BUDĚJOVICE


Za poslední tři roky se nám podařilo výrazně zlepšit identifikaci spolupracovníků s cíli organizace. Napomohlo tomu nelehké období hospodářského poklesu. Lidé si uvědomili skutečnost, že přežití a úspěch celé firmy do velké míry závisí na kvalitě jejich práce. Že nestojí manažer proti nim, ale vedle nich, že všichni budeme mít dobrou práci, pokud se bude organizaci dobře dařit. Chceme tuto míru identifikace a převzetí odpovědnosti za vývoj firmy na osobní úroveň každého zaměstnance i nadále systematicky prohlubovat, neboť toto bude podle našeho názoru v následujících několika letech rozhodovat o úspěchu či neúspěchu na trhu.


Postupně rostou nároky na každého spolupracovníka, každý musí zastat práci, kterou často ještě před třemi lety vykonávali dva nebo i tři lidé. Z mého pohledu se situace na pracovním trhu zlepšila, naštěstí tu už existuje zdravá nezaměstnanost, se kterou se v odpovídající míře umírnila i přehnaná očekávání uchazečů. Díky úsporám mzdových prostředků, ke kterým nás donutil hospodářský pokles, jsme v současné době schopni opravdu dobře zaplatit ty, kteří podávají vynikající výkon. Šikovných a nadaných lidí je v každé době stejně, důležitá je ale také ochota a schopnost organizace lidi vychovat, vzdělat a nabídnout jim perspektivu, prostor a sebeuspokojení z práce. Takže můj recept zní: Být velmi náročný, ale výjimečnou práci výjimečně zaplatit, nabídnout lidem v práci perspektivu, prostor, sebeuspokojení, ale také dobrou atmosféru.


Věřím, že nakonec k vyrovnání (či alespoň výraznějšímu sblížení) úrovně služeb v naší republice dojde. Trh se znatelně pročistí, na druhou stranu je ale třeba počítat s tím, že ti úspěšnější budou stále rekonstruovat hmotné zázemí a také se budou muset stále více snažit, protože rozhodující nebude cena, ale hodnota. Věřím, že tak jako v rozvinutých evropských zemích (kam tak jako tak pomalu směřujeme) obdržíme za nějakých dvacet až třicet let prakticky všude alespoň solidní službu.


OTAKAR JOHN, GENERAL MANAGER, K+K HOTELS PRAGUE


Naše firemní kultura je do jisté míry specifická, protože naše společnost je čistě rodinný podnik. Bratři Kollerové, kteří K+K Hotels v 60. letech minulého století založili, vdechli firmě zcela jedinečného ducha, který se i další generaci Kollerů daří úspěšně udržovat a dále rozvíjet. Naše firemní kultura velmi respektuje osobnosti našich zaměstnanců a snaží se všestranně podporovat jejich komplexní rozvoj. Také proto je pravidlem lokální nejvyšší vedení každého z hotelů, což nejen zaručuje lepší znalost místního trhu, ale také umožňuje lépe chápat a využívat specifik místních zaměstnanců. Na druhou stranu K+K Hotels disponují do detailů propracovanými standardy, které pak slouží jako dobrý základ a pomůcka k úspěšnému fungování společnosti v předmětné destinaci. Tak jak rostou zaměstnanci, pak také roste i celá společnost.


Oblast profesního vzdělávání v rámci našeho oboru, která v podstatě předurčuje kvalitu personálu, je podle mého názoru, bohužel do velké míry problematická. V České republice máme nepřeberné množství škol různých stupňů, avšak kvalita jejich absolventů bývá povětšinou sporná. Jak už je v naší zemi bohužel zvykem, jsou absolventi vybaveni celou řadou teoretických vědomostí, které jim v praxi jsou ale zpravidla k ničemu. Sám externě vyučuji na Vysoké škole cestovního ruchu hotelnictví a lázeňství, která má k hotelové praxi určitě blíže než řada státních škol. I zde je však na mých studentech vidět, jak moc jsou hladoví po poznatcích z praxe, ale i praktických radách a doporučeních. V hotelové praxi se pak řídím spíše pocitem ze vstupního interview. Snaživý, přirozeně inteligentní a vnitřně motivovaný kandidát u mě vítězí nad konkurenčním kandidátem, který se sice ohání diplomem či vysvědčením, ale lze u něj tušit, že v praxi nebude moc použitelný.


Naše značně uspěchaná doba, kdy jedna recese střídá druhou a kdy úspory na nákladech jsou magickým zaklínadlem prakticky na všechno, jen zvýrazní rozdíl mezi těmi, kdo berou svoji činnost jako poslání, a těmi, kteří se pouze snaží maximalizovat výnos v co možná nejkratším období. Prakticky není možné, aby hotel dlouhodobě úspěšně fungoval aniž by se koncepčně a cílevědomě věnoval kvalitativním aspektům svého produktu. To se netýká pouze nějakého hotelového vybavení nebo infrastruktury, nýbrž zejména lidí; záleží totiž především na znalostech a schopnostech pracovníků, ale také na způsobu, jakým jsou v práci vedeni a motivováni.

 

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

Autor: Klára Chromá
28.11.2011 - 09:26:02

REKLAMA

banner

Nejčtenější články

20.08.2010 - Jak se loni dařilo pražským hotelům

Společnost Labartt Hospitality ve spolupráci s ...

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

02.07.2009 - Karlovy Vary - Thriller na kolonádě

Krize tvrdě dopadla na západočeské lázně. Jezdí do nich o ...

18.06.2017 - První boutique hotel na Šumavě láká na delikatesy francouzského šéfkuchaře

Restaurace Nebespán v Kašperských Horách je synonymem špičkové zážitkové gastronomie ...

04.06.2009 - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - Obrana proti daňové kontrole

Při sporech s finančním úřadem vám potřebné argumenty dodají judikáty.

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2020 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.