GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 11.07.2020, svátek má Olga
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » HOTEL/WELLNESS/SPA

Jak hotely prožily rok 2011

 


Profesní sdružení, statistici i ekonomové hodnotí vývoj branže v letošním roce a očekávané podmínky v roce příštím jako zlomové. Očista hotelnictví je podle nich na spadnutí. Z čeho vycházejí, na koho svou předpověď vztahují a kdo neblahému osudu unikne, shrnuje následující příspěvek.

 

 

ilustracni foto

 

 

Než se začneme zabývat situací na českém hotelovém trhu je nutné zrekapitulovat, co se dělo během letošního roku v celé Evropě. Výsledky mezinárodního cestovního ruchu v Evropě byly za první tři čtvrtletí letošního roku povzbudivé. Údaje z hotelového sektoru však poukázaly na fakt, že globální poptávka a obsazenost hotelů roste pomalejším tempem, než tomu bylo v první polovině letošního roku. Data dále poukazovala na pomalejší růst poptávky ve všech subregionech, zejména v západní Evropě, kde obsazenost v srpnu byla jen nepatrně vyšší než v roce 2010. Mnohem více znepokojivé je zpomalení tempa růstu ADR (Average Daily Rate - průměrný výnos z pokoje), jehož hodnota byla v některých destinacích severní a východní Evropy dokonce v srpnu meziročně horší. V jisté chvíli však tento pokles nešlo považovat za počátek nového trendu, neboť poptávka po ubytování měla být nadále vysoká a nemělo dojít ke snižování cen jako jednoho z nástrojů pro udržení konkurenceschopnosti.


Od počátku roku 2011 do srpna se obsazenost v evropských hotelech zvýšila o 3,7 %. Velmi výrazný nárůst byl zaznamenán zejména ve východní a jižní Evropě, kde se tento ukazatel zvýšil o 7,3 %, respektive o 5,2 %. Ačkoliv se obsazenost v západní Evropě navýšila jen o 2,4 %, ceny za ubytování byly meziročně o 4,8 % vyšší. Nicméně v některých destinacích se růst pozvolna zpomalil. Pokles trendu byl nejvíce patrný v západní Evropě, přesto byla poptávka po ubytování vyšší než v roce 2010. ADR bylo za stejné období ve všech zemích v meziročním srovnání vyšší, s výjimkou České republiky a Maďarska.


VÝVOJ PŘÍJEZDOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU


Podle průzkumu společnosti Mag Consulting za první tři kvartály letošního roku přijelo do hromadných ubytovacích zařízení na území ČR téměř 5,3 mil. zahraničních turistů. Jejich počet se v meziročním srovnání zvýšil o 414 tis., což představuje nárůst o 8,5 %. Tito turisté realizovali ve stejném časovém úseku 15,5 mil. přenocování. Tento výkonnostní ukazatel se zvýšil v meziročním srovnání o 1,3 mil. nocí (8,9 %). Přestože příjezdy a přenocování v hromadných ubytovacích zařízení jako celku rostou, průměrný počet nocí jednoho zahraničního hosta i nadále stagnuje.


Na nárůstu příjezdů zahraničních turistů se zhruba jednou polovinou podílely seniorské pobyty, které byly v minulých letech realizovány převážně v Egyptě a Tunisku. Svůj nezastupitelný podíl měly i v letošním roce Velikonoce, a to díky velice vydařenému počasí. Naopak v červenci a srpnu kvůli zhoršenému počasí zaznamenáváme snížení tempa růstu příjezdů nerezidentů. Za poklesem hledejme také obavy domácností z nízkého ekonomického růstu v příštím roce. Současný ekonomický vývoj představuje jednu z proměnných, která povede k útlumu poptávky po cestování.


Výkonové ukazatele za letošního Âl roku jednoznačně poukazují růst poptávky zejména ze zemí EU. Krize v cestovním ruchu v ČR z druhé poloviny 2008 a zejména z roku 2009 již pominula. S určitou obavou však vyhlížíme již ke čtvrtému čtvrtletí letošního roku, neboť zpomalení ekonomického růstu v Evropě se promítne zejména poklesem příjezdů zahraničních hostů.


TŘETÍ ČTVRTLETÍ V ČR A REGIONECH


Podle dat zveřejněných Českým statistickým úřadem poklesl ve třetím čtvrtletí 2011 počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 0,2 %, v tom u domácích návštěvníků o 4,1 %, naopak u zahraničních se zvýšil o 4,8 %. Celkově přijelo v tomto období o 2,4 % více hostů, v tom zahraničních o 5,1 %, domácích naopak o 0,1 % méně. Počet přenocování hostů ve sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí roku 2011 dosáhl 13,9 milionu, což bylo o 0,2 % méně než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 4,8 %, rezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 4,1 % nocí méně než ve 3. čtvrtletí 2010. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie hotelů, nejvíce čtyřhvězdičkové hotely o 9,6 % a pětihvězdičkové o 8,2 %. Naopak ostatní druhy hromadných ubytovacích zařízení vykázaly meziročně pokles přenocování - penziony o 4,0 %, kempy o 10,1 % a chatové osady a turistické ubytovny o 9,0 %.


Z regionálního pohledu nejvyšší růst zaznamenala ubytovací zařízení v Kraji Vysočina (o 12,0 %) a v hlavním městě Praze (o 7,0 %). Naopak v Pardubickém kraji počet přenocování meziročně poklesl o 15,8 %, a to především z důvodu nízké poptávky domácí klientely (pokles o 17,0 %). Zahraniční hosté ovlivnili meziroční index přenocování v Ústeckém kraji, ve kterém strávili o 20,8 % více nocí než ve stejném období minulého roku.


Počet hostů (příjezdů) činil 4,4 milionu, což bylo meziročně o 2,4 % více. Nerezidentů přijelo o 5,1 % více, rezidentů se ubytovalo naopak o 0,1 % méně. V hotelích se ubytovalo více hostů jak zahraničních, tak i domácích (o 6,8 %, resp. o 8,2 %). Do penzionů přijelo ve třetím čtvrtletí celkem o 0,6 % méně hostů než ve stejném období minulého roku, patrný byl pokles příjezdů nerezidentů o 5,2 %, rezidentů se ubytovalo o 0,6 % více. Kempy vykázaly pokles o 8,2 %, červencový meziroční propad o 21,0 % byl ovlivněn nepříznivým vývojem počasí na začátku prázdnin.


V regionálním členění nejvyšší nárůst počtu příjezdů zaznamenal Ústecký kraj (o 7,5 %), Moravskoslezský kraj (o 7,4 %) a Kraj Vysočina (o 7,2 %), naopak nejvíce ubylo hostů v Pardubickém kraji (o 12,0 %). Nejvíce zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) přijelo již tradičně z Německa (425 tisíc), což bylo o 6,9 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska (157 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 25,6 %. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, vzrostl dále významně počet hostů ze Slovenska a Španělska (shodně o 13,8 %), naopak hostů z Velké Británie přijelo méně (o 14,3 %).


Pokoje v hotelech a penzionech byly ve 3. čtvrtletí využity z 51,4 %, což bylo o 2,7 p. b. více než ve stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely s nejvyšším využitím ze všech kategorií hotelů (68,5 %) jej zvýšily o 4,4 p. b., využití pokojů ve čtyřhvězdičkových hotelech se zvýšilo o 2,9 p. b. na 64,3 %. Nárůst využití pokojů zaznamenaly i tříhvězdičkové hotely (o 2,1 p. b.) a ostatní hotely a penziony (o 1,4 p. b.).


Nejvíce se na vývoji příjezdového cestovního ruchu projevilo ekonomické oživení v Německu. "Německá ekonomika si v současné době vede nejlépe ze všech států EU, roste důvěra spotřebitelů, v roce 2011 se očekává růst HDP přes tři procenta. Němci proto stále více utrácejí a cestují. Od počátku roku vzrostl počet výjezdů německých turistů o 8,6 % a výdaje na zahraniční cestovní ruch o 4,6 %," uvedl Jiří Rosenkranz, ředitel zahraničního zastoupení CzechTourism v Berlíně.


KARLOVARSKÝ KRAJ HRAJE DŮLEŽITOU ROLI


Lázeňská zařízení navštívilo ve 3. čtvrtletí 199 tisíc hostů, tj. o 1,7 % více než ve stejném období předchozího roku, přičemž počet rezidentů se zvýšil o 3,1 % a nerezidentů přijelo stejné množství jako loni. Hosté v lázních strávili celkem 2,1 milionu nocí (pokles o 1,9 %), v tom nerezidenti přenocovali o 2,7 % více, naopak rezidenti o 4,5 % méně. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkové návštěvnosti lázeňských zařízení, se počet příjezdů domácích hostů zvýšil o 5,3 % a zahraničních poklesl o 0,1 %. Počet přenocování vzrostl u nerezidentů o 3,1 %, ale u rezidentů poklesl o 4,8 %.


JAKÝ BUDE ROK 2012?


Podle Ondřeje Špačka z KPMG vývoj v následujícím roce bude pro hotelový byznys opravdu velmi složitý. Úsporná a rozpočtová opatření v Česku jistě zasáhnou domácí poptávku, a to bohužel tím negativním způsobem. V zahraničí, hlavně ve vyspělých státech EU, budou muset jednotlivé vlády řešit nastupující recesi a důsledky krizí veřejných financí v Řecku, Itálii a dalších evropských zemích. Důsledkem budou vládní opatření, která s největší pravděpodobností budou mít vliv na poptávku, takže lze reálně očekávat, že se sníží hodnoty příjezdové turistiky z těchto zemí. To potvrzuje vývoj základních ukazatelů, na které můžeme nahlédnout díky projektu TLT benchmark (kontinuální sběr dat z oblasti cestovního ruchu, který KPMG zajišťuje od roku 2009). Právě u finančních ukazatelů vidíme stálý meziroční propad (porovnáváme roky 2009, 2010 a období 1-10/2011). Současná dosahovaná cena za pokoj (očištěná o vliv DPH a snídani) je o 27 % nižší, než byla dosahovaná cena v roce 2009 a o 8 % nižší, než byla v roce 2010. Letos se díky nižší ceně podařilo alespoň rozpohybovat poptávku, takže se českým hotelům navýšila obsazenost hotelů o 17 % oproti roku 2009 a o 9 % oproti roku 2010. Pro české hoteliéry je nejdůležitější hodnotou ukazatel RevPAR, neboli průměrný výnos na pokoj (bez ohledu na fakt, zdali byl pokoj obsazen či nikoliv). Tento ukazatel se oproti roku 2009 propadl o 16 %, avšak díky oživení poptávky v letošním roce nám RevPAR meziročně stoupl o 1 %.


Situaci v příštím roce předurčuje skutečnost, že hotely jsou enormnímu tlaku vystaveny již téměř tři roky. Nyní se bude "lámát chleba". Hotely, které jsou zatíženy vysokými náklady na hrazení závazků vyplývajících z počáteční investice (splátky jistiny a úroků z investičních úvěrů) budou řešit existenční problémy a mnohé z nich tento tlak neustojí. Dále hotely, kde není management systematicky zaměřený na klienta a na marketing, budou ve velké konkurenční nevýhodě oproti progresivně řízeným subjektům. I zde lze očekávat významné číslo hotelů, kde ukončí své angažování v hotelovém byznysu a kde se majitelé pokusí ztrátový objekt hotelu remodelovat na jiné využití. Vítězi budou hotely, kde rychle pochopí (nebo již pochopili), že se jim vyplatí investovat do spokojenosti zákazníků. Samozřejmě ve významné míře bude také pro přežití hotelů rozhodovat vlastní lokace a s tím spojené správné zacílení klientely.


Rok 2012 bude pro české, ale i zahraniční provozovatele hotelových zařízení velmi složitým rokem. Na druhou stranu bude tato situace svým způsobem působit kladně právě na strategická rozhodnutí hotelů, která se budou týkat kvality služeb.


Vývoj počtu nerezidentů ubytovaných v HUZ Vývoj počtu přenocování nerezidentů v HUZ


2009 2010 2011 2009 2010 2011


Q1 1 056 818 1 093 111 1 169 846 3 358 838 3 394 803 3 637 512 Q2 1 636 366 1 710 263 1 941 511 4 641 501 4 806 814 5 537 964 Q3 1 959 282 2 064 746 2 170 552 5 825 989 6 008 947 6 300 011 Q4 1 379 904 1 465 876 3 920 565 4 155 383

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

Autor: David Horák, Markéta Lidinská, s použitím materiál
28.12.2011 - 11:24:16

REKLAMA

banner

Nejčtenější články

21.10.2008 - IQ tipy pro gurmetský zážitek

Nejchutnější a taky nejdražší jsou jikry vyzy velké, takzvané beluga. ...

04.06.2009 - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - Obrana proti daňové kontrole

Při sporech s finančním úřadem vám potřebné argumenty dodají judikáty.

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

04.08.2010 - Nejlepší bary v Česku

Bugsys Bar zařadil časopis Newsweek mezi dvacet nejlepších barů světa. ...

18.06.2017 - První boutique hotel na Šumavě láká na delikatesy francouzského šéfkuchaře

Restaurace Nebespán v Kašperských Horách je synonymem špičkové zážitkové gastronomie ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2020 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.