GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 15.07.2020, svátek má Jindřich
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

Daně 2009: Jak vyplnit daňové přiznání snadno a rychle

ilustrační fotoKrok za krokem

 Finanční úřad

Do první kolonky napište sídlo finančního úřadu, pod nějž spadáte - určuje se podle místa trvalého bydliště v době, kdy podáváte daňové přiznání. Pokud jste například měli trvalé bydliště celý rok 2009 v Brně a v únoru nebo během března 2010 jste se přihlásili v Praze, podáváte daňové přiznání v Praze. Seznam finančních úřadů najdete na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz.(01) Daňové identifikační čísloVyplňují jenom podnikatelé. Jste-li zaměstnanec, řádek přeskočte. Kdo je zaměstnaný a současně podniká jako pan XY, kolonku vyplní. Daňové identifikační číslo je číslo přidělené finančním úřadem. Je uvedeno na potvrzení o registraci od finančního úřadu.(03) Typ přiznáníPan XY vyplňuje řádné daňové přiznání, a proto udělá křížek do prvního okénka. Ostatní políčka slouží těm, kteří už jednou přiznání podali a chtějí v něm něco opravit. Opravné přiznání tedy znamená, že podnikatel ho stihne podat v termínu do konce března. Dodatečné se podává po termínu a lze je podávat i několik let zpětně.(05) Kdo přiznání zpracovalKdo si vyplňuje přiznání sám, zaškrtne "Ne". "Ano" mají v přiznání ti, jimž ho vyplňuje daňový poradce. V takovém případě se jim prodlužuje termín podání přiznání z 31. března na konec června. Tedy jestli se o tom finanční úřad dozví, to znamená, že mu byla do konce března doručena plná moc, kterou jste udělili daňovému poradci.(06 - 28) PersonálieVeškeré osobní údaje vyplňte podle občanského průkazu.(29, 30) Příjmy ze zahraničíRezidenti v Česku tyto řádky nevyplňují. Přestože měl pan XY příjem v zahraničí, zaškrtne
v kolonce 30 "Ne".


Základ daně


(31 - 36) Příjem ze zaměstnáníŘádky vyplňujete, pokud jste měli příjem ze závislé činnosti (zaměstnání). Jednotlivé částky opište z potvrzení o příjmech, které vám vystaví zaměstnavatel. Důležité políčko je 36a (resp. 36), kde je dílčí základ daně. Je to součet superhrubých mezd za rok (hrubých mezd navýšených o pojištění).Příjmy ze zahraničíPokud jste měli příjmy z ciziny jako pan XY z příkladu HN, měli byste se poradit s daňovým poradcem a postupovat podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Většinou ale můžete jako pan XY postupovat metodou "vynětí" těchto příjmů. Musíte je sice do přiznání zahrnout, ale pro stanovení celkového základu daně je zase vyjmete. Takže při výpočtu daně už počítáte jen s českými příjmy.PříkladPan XY vydělal v Česku 300 tisíc a v Německu 4500 eur. Zahraniční příjem musí nejdříve přepočítat na koruny dle kurzu, který vyhlašuje ministerstvo financí na svých stránkách. Pro rok 2009 je to 26,5 Kč za euro, příjem z Německa tedy bude 119 250 Kč. Český a německý příjem pan XY sečte a vepíše do kolonky 31. Český zaměstnavatel za pana XY zaplatil na pojištění 102 000 korun a německý v přepočtu 40 545 Kč. Tyto částky pan XY sečte a vepíše je do kolonky 32. Řádek 34 obsahuje součet příjmů i zaplaceného pojištění. Do řádku 36 opíše řádek 34. Dál už v přiznání příjmy ze zahraničí figurovat nebudou. Základem daně z příjmů ze zaměstnání bude jen příjem z Česka navýšený o zaplacené pojistné. Na 36a pak pan XY zapíše částku z řádku 36 minus řádek 35, tedy 402 tisíc. To je částka příjmů ze závislé činnosti po vyjmutí příjmů z Německa.(37) Příjem z podnikáníPříjmy z podnikání, pokud nějaké máte, nejdříve vyplňte v Příloze č. 1 a výsledek pak opište z řádku 113 této přílohy. Pan XY svými překlady vydělal 36 tisíc korun a uplatnil si výdajový paušál ve výši 60 procent (což je 21 600 Kč). Do kolonky 37 tedy vyplnil jako dílčí základ daně 14 400 korun.(39) Příjem z pronájmuPříjmy z pronájmu vyplňte v příloze 2. Pak se vraťte a na řádek 39 vepište sumu z řádku 206. Pan XY vloni inkasoval na nájemném 96 tisíc, odečetl si výdajový paušál (30 %) ve výši 28 tisíc. Jako dílčí základ daně tedy uvádí 67 200 Kč.


(40) Ostatní příjmySem patří příjmy z prodeje akcií či podílových listů držených méně než půl roku, nebo z prodeje nemovitosti. Vyplňte je v Příloze č. 2. Pan XY vydělal nakoupil akcie za 85 tisíc a prodal je po čtvrt roce za 120 tisíc. Zisk ve výši 35 tisíc proto musí přiznat a zdanit.(41 - 45) Základ daněDále postupujte podle instrukcí. Sečtěte podle návodu jednotlivé dílčí základy a do políčka 45 vepište výsledek - základ daně (ponížený o případnou ztrátu z podnikání z předchozích pěti let).(46 - 54) Odčitatelné položkySem vyplňte částky, které jste zaplatili na úrocích na hypotéce nebo úvěru ze stavebního spoření (max. však do výše 300 tisíc). Dále příspěvky na penzijní připojištění snížené o 6 tisíc a na životní pojištění. Obě částky mohou dosahovat max. 12 tisíc Kč. Vyplňte i částky poskytnuté na darech na charitu (min. 1000 Kč, max. desetina daňového základu). Součet odčitatelných položek patří na řádek 54.(55, 56) Základ daněZáklad daně z řádku 45 ponižte o odčitatelné položky (54) a vepište do pole 55. Číslo zaokrouhlete dolů na celé stovky a získáte základ daně. Ten patří na řádek 56.(57) Výpočet daněDaň získáte jako 15 % ze základu daně (56). To ale ještě není konec. Daň totiž snížíte pomocí slev
na dani (viz Snížení daně).
Snížení daně


Slevy na dani (64-69, tabulka 1)V oddílu číslo 3 vyplňte slevy na dani, které vám ji mohou snížit.Součet slev, na něž máte nárok, vepište do řádku 70. Pan XY může uplatnit slevu na poplatníka 24 840 za sebe a na manželku s příjmem do 68 tisíc. Do tohoto příjmu se nepočítá rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, (tzv. mateřská), však ano.(71) Daň po slevěSoučet slev na dani (70) odečtěte od částky daně z řádku 60.(Tabulka 2) Vyživované dětiDo tabulky 2 patří údaje o dětech, jež s vámi žijí v domácnosti, a počet měsíců, během nichž v domácnosti pobývaly.(72) Zvýhodnění na dětiZa každé vyživované dítě si počítejte částku 10 680. Počítejte 890 korun na každý měsíc, během nějž s vámi dítě žilo. Pan XY počítá se 2 dětmi.(75) Daňový bonusPokud je zvýhodnění na děti vyšší než daň z řádku 71, což se v případě pana XY stalo, daň je vlastně záporná a vzniká daňový bonus, který se vepisuje do políčka 75 a opíše do řádku 77.(84) Zálohy na daniJste-li zaměstnáni, zálohy na dani za vás platila firma. Částku najdete na potvrzení od zaměstnavatele. Pokud jste podnikali, nejspíše jste zálohy během roku sami finančnímu úřadu platili. Tyto sumy sečtěte a vepište.(91) Kolik zaplatítePostupujte podle pokynů a odečtěte všechna příslušná políčka. Je-li výsledek kladný, musíte zaplatit finančnímu úřadu příslušnou částku. Je-li záporný jako v případě pana XY, požádáte na následující straně přiznání o přeplatek.


Přílohy DAP


Přílohy DAP (zadní strana)Do sloupce napravo napište k jednotlivým řádkům počet listů, které k přiznání přikládáte.


reklama:Přílohu 1 vyplňují podnikatelé nebo lidé, kteří dostávají honoráře.Přílohu 2 vyplňují ti, kteří mají příjmy z pronájmu.Trojku vyplní lidé s příjmy ze zahraničí (podnikatelské nebo ze zaměstnání), kteří používají metodu zápočtu.Účetní závěrku přikládají jen podnikatelé, kteří vedou účetnictví (dříve označováno jako podvojné účetnictví).Potvrzení o zdanitelných příjmech musí přiložit zaměstnanci. Pan XY musí předložit dvě, protože měl příjmy z Německa.Kdo věnoval dar na dobročinné účely, přiloží darovací smlouvu nebo potvrzení o daru.Kdo si z daňového základu chce odečíst zaplacené úroky z úvěru na bydlení, přiloží potvrzení z banky nebo stavební spořitelny.Abyste si mohli z daní odečíst příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, k přiznání přiložte potvrzení z penzijního fondu nebo pojišťovny.Celkový počet příloh vepište do posledního políčka tabulky a všechny k přiznání přidejte.Prohlášení o pravdivosti:Aby přiznání platilo, musíte vyplnit i tuto pasáž a opatřit ji vlastnoručním podpisem.Vrácení přeplatku:

Pokud vám vznikl přeplatek na dani, máte nárok, aby vám finanční úřad peníze vrátil. Musíte ale vyplnit žádost o vrácení přeplatku jako pan XY. Zbylé kolonky na formuláře vyplňuje váš finanční úřad.
Příjmy z podnikání


(101) PříjmyPřílohu jedna vyplňují lidé, kteří mají příjmy z podnikání, respektive ze samostatné výdělečné činnosti.(102) Výdaje

Uplatňujete-li skutečné výdaje (vedete daňovou evidenci), opište je ze svého účetního programu nebo evidence. Rozhodnete-li se uplatňovat výdaje paušálem, vězte, že pro rok 2009 jsou tyto paušální částky vyšší:(104) Rozdíl mezi příjmy a výdajiOdečtětě své výdaje od příjmů.
U podnikatelů, kteří vedou pouze jednoduchou evidenci příjmů, bývá tato částka i dílčím základem daně. Je-li to váš případ, můžete ji rovnou opsat do políčka 113 a vrátit se na stranu dvě daňového přiznání.


PříkladPan XY si na překladech vloni vydělal 36 tisíc korun. Jeho živnost spadá pod ostatní živnosti, takže může uplatnit paušál 60 procent, což v jeho případě činí 21 600 korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je potom 14 400 korun.(105 - 112) Další řádkyNa řádek 105 patří nepeněžní výdaje, pokud třeba poskytujete zdarma nějakou službu. Řádek 106 jsou nepeněžní výdaje, které snižují základ daně, např. odpisy majetku. Řádky 107 až 110 vyplňují jen podnikatelé, kteří příjmy rozdělují na spolupracující osobu. Řádek 112 vyplňují jen společníci jiných právnických osob.(113) Dílčí základ daněVypočtěte podle instrukcí, výsledek vepište, vraťte se na stranu 2 a opište částku na řádek 37.


Údaje o podnikání


(A z předch. str.) Obrat a odpisy

Údaje o celkovém ročním obratu vyplňujete jen v případě, že vedete účetnictví. Údaje o odpisech vyplňují ti, kteří mají majetek vložen do obchodního majetku a odpisují.(B) Druh činnostiPokud máte živnostenské oprávnění na více činností, do prvního pole vyplňte tu, která byla hlavní (kterou jste nejvíc vydělali). Do ostatních polí patří další vaše činnosti. Pokud vám na formuláři nestačí místo, vypište je na volný list A4 a přiložte ho.(C) Údaje o činnostiPokud jste začali podnikat na začátku či během roku 2009 nebo jste v tomto roce živnost přerušili, vyplňte požadované údaje a počet měsíců, po které jste podnikali. V opačném případě pole nevyplňujte. Pan XY začal podnikat vloni v lednu, proto údaj vyplnil.(D) Majetek, zásoby, pohledávkyTato část je určena podnikatelům, kteří vedou daňovou evidenci. Povinně vyplňujete pouze údaje o hmotném majetku, zásobách, pohledávkách, rezervách, závazcích, poskytnutých i přijatých úvěrech a půjčkách a případně o mzdách (celkový objem zúčtovaných mezd). Ostatní pole označená hvězdičkou můžete nechat volná, chcete-li.(E) Jiné údajeTyto údaje vyplňují podnikatelé, kteří zvyšují nebo snižují výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (základ daně) podle paragrafu 5 a 23 zákona o dani z příjmu. Základ daně si zvyšují třeba v případech, kdy přechází z daňové evidence na účetnictví nebo na uplatňování výdajů paušálem a musí dodanit pohledávky. Základ se naopak snižuje u podnikatele vedoucího daňovou evidenci například odpisy. Položky uveďte v celých korunách.(F-I) Sdružení a spolupr. osobyTyto údaje vyplňují jen podnikatelé, kteří jsou členy sdružení, komanditních společností či veřejných obchodních společností nebo mají spolupracující osoby.


Příjmy z pronájmu


Jak uplatnit výdajeSvůj daňový základ pro příjem z pronájmu můžete v přiznání snížit dvěma způsoby. Buď uplatníte skutečné výdaje, které jste s nemovitostí měli, nebo si uplatníte paušál ve výši 30 procent. Chcete-li uplatnit paušál, vepište křížek. Pokud ne, nechte pole prázdné.Společné jmění manželůOznačte křížkem, pokud pronajímáte nemovitost nebo věc, kterou máte jako společné jmění s manželkou nebo manželem. Tento příjem však zdaňuje pouze jeden z manželů.(201) Příjmy z pronájmuDo této kolonky patří příjmy z pronájmu nemovitostí nebo pronájmu věcí, ze kterých máte pravidelné příjmy. Například pokud někomu pronajímáte nějaké stroje nebo auto. Příjem z jednorázového pronájmu movitých věcí patří do "ostatních příjmů" níže.(202) VýdajeVepište buď třicet procent z příjmu, nebo součet skutečných výdajů. Vyberte, co je pro vás výhodnější.(203 - 206) Dílčí základ daněOdečtěte výdaje od příjmů a zapište do políčka 203. Pokud neodepisujete majetek a nevytváříte rezervy (tedy například nešetříte na budoucí opravu nemovitosti), můžete toto číslo rovnou opsat jako dílčí základ daně na řádek 206 a pak znovu otočit na stranu 2 a opsat číslo do kolonky 39. Pokud výdaje přesahují příjmy nebo je výsledek hospodaření před zdaněním ztráta, částku označte znaménkem minus.(2) Ostatní příjmySem patří například příjmy z prodeje akcií, podílových listů, převodu nemovitostí nebo příležitostného pronájmu. Pokud jste vydělali na akciích, které jste prodali dříve než po šesti měsících od jejich koupě, musíte zisk zdanit. Postupujte tak, že si vypíšete všechny takové svoje obchody. Pak sečtěte částky, za které jste cenné papíry prodali, a vypište do kolonky příjmy. Do pole výdaje patří součet nákupních cen. Rozdíl, který vyplníte vedle výdajů, pak znamená celkovou bilanci vašich obchodů s akciemi. Dosud neuzavřené obchody v přiznání nefigurují.
Paušál nebo skutečné výdajePoradce vs. účetníKdo už teď ví, že nestihne podat daňové přiznání v řádném termínu, tedy do 31. března, může si najmout daňového poradce. Po podepsání plné moci k vašemu zastupování bude možné termín odevzdání daňového přiznání odsunout na 30. června. Poradce vám navíc také může pomoci s tím, které náklady si lze odečíst z daní tak, abyste neplatili finančnímu úřadu víc, než musíte. Zatímco zaměstnanec, jenž si k platu přivydělá pár tisíc korun, ročně zvládne vyplnit daňové přiznání sám nebo s účetním, podnikateli či firmě se už vyplatí poradce. Platí pravidlo, že poradce by měl stát méně, než činí daňová úspora, kterou díky jeho znalostem poplatník získá.Účetní1. Neručí za chyby

Každá nebo každý správný účetní by měl umět zkontrolovat formální a věcnou správnost účetních dokladů. Měl by však upozornit na povinnosti nebo na nesrovnalosti, které při zpracování dokladů nalezl. Pokud ale chybně spočítá číselné údaje na jednotlivých řádcích formuláře a kvůli tomu špatně vypočítá výši daně, nenese za svou chybu odpovědnost.2. Neodloží přiznání do červnaNení v jeho pravomoci zařídit u vašeho správce daně odklad podání daňového přiznání, a tudíž ani k pozdějšímu zaplacení spočítané daňové povinnosti.3. Je levnějšíKdo podniká a přinese k účetnímu krabici od bot plnou účtenek, aby mu vypracoval daňové přiznání, ten za to zaplatí něco mezi 500 až 1000 korunami. U daňového poradce by mohl za totéž množství práce zaplatit i několik tisíc korun. Vždy záleží na rozsahu práce a struktuře zpracovávaných příjmů a výdajů. Odměna poradce může jít podle složitosti i do desetitisíců.4. Může klienta zastupovatOdložit daň sice nemůže, ale na základě plné moci může klienta zastupovat na jednáních s úřady, jako jsou finanční úřad, zdravotní pojišťovna nebo sociální odbor.5. Může být členem spolkůKdo chce mít jistotu, že jeho daně budou spočítány správně, může si hledat účetního s pomocí Svazu nebo Komory certifikovaných účetních.


Poradci1. Umí poraditPři zkoumání a zaúčtování jednotlivých účetních dokladů by měli umět poradit jak příjmy a výdaje optimalizovat tak, aby vám vznikla co nejnižší daňová povinnost. Samozřejmě že vše musí být v rámci zákonných pravidel.2. Ručí za chybyZa případné chyby, které svým vypracováním daňového přiznání způsobí, nesou plnou zodpovědnost.2. Mají pojištění na škoduPokud by například finanční kontrola odhalila nějakou chybu v daňovém přiznání a vznikla vám z toho povinnost dodanění, můžete se vzniklé škody domáhat na svém poradci. Je proti chybám pojištěn.3. Umí odložit daňS daňovým přiznáním běžně pomáhá i účetní, březnový termín odevzdání formuláře však posunout neumí. Klient poradci udělí pouze plnou moc, která ani nemusí být notářsky ověřená, a on už ji sám do 31. března doručí příslušnému finančnímu úřadu. Povinnost podat přiznání a případně platit daně se tak oddálí až do 30. června téhož roku.4. Mají vyšší profesní vzděláníDíky účasti na pravidelných školeních má daňový poradce přístup k novinkám v oboru a legislativním změnám. Narozdíl od účetních má blíž k připravovaným změnám zejména účetních zákonů.


TŘI ZPŮSOBY JAK PODAT PŘIZNÁNÍ1. Osobní podání na finančním úřaduNejvyužívanějším způsobem je osobní podání ručně vyplněného růžového formuláře přímo do okénka podatelny příslušného finančního úřadu. Předem si pořiďte kopii přiznání včetně všech příloh a nechte si na ně dát razítko podatelny. Méně se ví, že je daňové přiznání možné doručit na kterýkoliv finanční úřad v Česku. Kompletní seznam úřadů i s kontaktními údaji a úředními hodinami se nachází na www.statnisprava.cz. Kdo si nechce vyzvedávat formuláře na úřadu, může si je stáhnout na www.mfcr.cz v sekci Daně a cla a vytisknout si je.2. Odeslání doporučeným dopisem

Dalším frekventovaným způsobem je zaslání daňového přiznání poštou. Určitě je ale pošlete doporučeně, nikoli obyčejně, a doručenku si pečlivě uschovejte. Takové drobné škudlilství či nechuť vystát si frontu by se vám v případě nedoručení zásilky totiž nemuselo vyplatit - odeslání potom budete jen těžko prokazovat.Pokud budete daňové přiznání posílat na poslední chvíli, myslete na to, že 31. března je datum, kdy sice můžete poslat do půlnoci tohoto dne vyplněný formulář, ale peníze už musejí být na účtu finančního úřadu.3. Elektronicky pomocí datové schránkyPopularita elektronického podání daňové přiznání roste. K tomu úkonu je nejvhodnější speciální web České daňové správy http://adisepo.mfcr.cz. Aplikace vysvětluje každé pole a v závěru i vyplnění zkontroluje. To se může vyplatit též při podání přiznání v klasické "papírové" podobě, protože vyplněný formulář lze snadno vytisknout. Anebo moderněji - poslat do datové schránky. V souvislosti s jejich zprovozněním bude totiž letos poprvé možné podat přiznání k dani také jejich prostřednictvím, navíc bez nutnosti pořídit si elektronický podpis.


Co mám dělat, když...

...zjistím, že nestíhám vyplnit daňové přiznáníPokud před koncem března zjistíte, že se k vyplnění formuláře nedostanete, můžete se rozhodnout pro odklad podání přiznání. Do konce lhůty pro podání přiznání, to jest do 31. března 2010, lze odložit přiznání až do 30. června 2010, a to na základě plné moci daňového poradce. Daňové přiznání pak zpracovává a podepisuje daňový poradce.V případě, že daňové přiznání podává Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), odkládá se zároveň i podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění. OSVČ má povinnost oznámit zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení odklad přiznání. Přehledy pak podává do konce července 2010. Zálohy na pojistné do termínu podání přehledů platí OSVČ dle předchozího přehledu...odevzdám přiznání špatně vyplněnéDo termínu pro podání přiznání, tj. do 31. března (respektive do 30. června, v případě odkladu přiznání), lze podat opravné daňové přiznání, které pak nahrazuje to původní, chybné. V případě, že přiznání již bylo podáno, podává daňový subjekt dodatečné daňové přiznání, a to do konce měsíce následujícího po zjištění chyb....odevzdám formulář pozděZde musíme rozlišit, zda bylo přiznání podáno a zároveň i daň uhrazena pozdě, či jestli byla daň uhrazena v termínu a podáno pozdě pouze přiznání. Pokud nebylo daňové přiznání a případně i dodatečné daňové přiznání podáno v termínu, může správce daně daňovému subjektu zvýšit vyměřenou daň až o 10 %. Dále může správce daně vyměřit daňovému subjektu pokutu až do výše 2 mil. Kč. Ve výjimečných případech, pokud daňový subjekt opakovaně porušuje povinnosti nepeněžité povahy (zejména podávání daňových přiznání), může správce daně pozastavit daňovému subjektu činnost. Pokud daňový subjekt neuhradí dlužnou daň nebo zálohy na ni v termínu, hrozí mu vyměření úroků z prodlení. Úrok z prodlení se vypočítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby. Úroková míra činí 14 procent plus dvoutýdenní repo sazba ČNB. V posledních letech se pohybuje od 15 % do 18 %. Od listopadu 2009 se za den úhrady považuje den připsání platby na účet správce daně. Je tedy nutné zaslat platbu správci daně minimálně dva dny před termínem pro podání přiznání.Otázky a odpovědi
Mohu uplatnit nějakou odčitatelnou položku na družku, která se mnou žije ve společné domácnosti s naší pětiletou dcerou? Družka nemá příjem, pečuje o dceru a domácnost.Bohužel, zákon stanoví možnost uplatnění slevy pouze na manžela (manželku). Ve vašem případě si můžete uplatnit slevu na vyživované dítě.Musím zdanit daní z příjmu FO jako ostatní příjem dědický podíl v korunách a zděděné stavební spoření? Od daně dědické bylo osvobozeno.Ne, předmětem daně z příjmů nejsou příjmy získané dědictvím.Lze jako nezdanitelnou část základu daně uznat úroky ze stavebního spoření i úroky z hypotečního úvěru, kde jsem veden pouze jako spoludlužník (úvěr je napsán na příbuzného), ale fakticky jej splácím pouze já? Můj příbuzný si je uplatňovat nebude.Zákon stanoví případy, kdy lze uplatnit zaplacené úroky, a to například u výstavby bytového nebo rodinného domu, změny stavby dle stavebního zákona atd. V případě, že účastníky smlouvy o úvěru je více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, nebo každá rovným dílem. Další podmínkou je vlastnictví nemovitosti po celé zdaňovací období a užívání této nemovitosti k vlastnímu trvalému bydlení.Pronajímáme s manželkou od června 2008 družstevní byt. Musíme podávat daňová přiznání oba, každý polovinu? Můžeme si odečíst nějaké náklady na výměnu oken a zateplení, které proběhly v loňském roce?Předpokládáme, že jde o příjmy z pronájmu podle paragrafu 9 zákona o daních z příjmů, tj. nejde o příležitostný pronájem. V případě, že hovoříme o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, je zákonem stanoveno, že tyto příjmy zdaňuje pouze jeden z nich, v opačném případě zdaňujete každý zvlášť. Výdaje k těmto příjmům lze uplatnit buď paušálem ve výši 30? procent příjmů, anebo uplatníte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.Na mateřské dovolené jsem si přivydělala jako překladatelka cca 100 tis. Kč hrubého za rok. Může si manžel na mě uplatnit slevu na dani?Slevu na manžela (manželku) si může poplatník uplatnit pouze v případě, že manželé žijí ve společné domácnosti
a příjmy manžela (manželky) nepřesáhly v kalendářním roce 68 000 Kč. Ve vašem případě si tedy manžel nebude moci uplatnit slevu.Je možné, aby nová vláda po volbách v květnu 2010 zpětně změnila výdajový paušál od začátku roku 2010, tj. zvýšila daně a snížila paušálně uznatelné výdaje? Letos se paušály také měnily zpětně.Retroaktivita novel zákonů není možná. Máte ale pravdu, že ustanovení některých novel daňových zákonů, které letos vstoupily v platnost, je možné dle přechodných ustanovení použít již pro celé zdaňovací období 2009. Nelze však, aby byla přijata novela daňového zákona, jež by se zpětnou působností daňový subjekt nějakým způsobem znevýhodnila.Doposud jsem neuplatnil odpočet částky za životní pojištění, chtěl bych ho uplatnit za poslední tři roky. Musím podat dodatečné daňové přiznání zpětně za dva roky. Ovlivní to výpočet záloh na daň z příjmů, příp. částku na zdravotní pojištění?V případě, že jste již za zmíněná zdaňovací období podal řádná daňová přiznání, podáte dodatečná přiznání.
Ta lze podat do tří let od konce zdaňovacího období, za které jste měl přiznání podat. Dodatečné daňové přiznání neovlivní zálohy již vypočtené a uhrazené. Ovlivnilo by pouze zálohy na aktuální zdaňovací období. Opravné přiznání se podává jen tehdy, bylo-li podáno řádné a toto opravné je podáno nejpozději k datu podání řádného přiznání.Mohu si jako studentka s ŽL odečíst z daní školné (či jeho část) a náklady vynaložené na jazykové vzdělávání - spojené se zahraničním jazykovým certifikátem apod. Které slevové položky mohu uplatnit?Můžete uplatnit náklady vynaložené na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, splňují-li podmínky zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a které souvisejí s vaší podnikatelskou činností, maximálně ovšem 10 000 Kč. Jako osoba s příjmy z podnikání si můžete uplatnit výdaje buď prokazatelně vynaložené, nebo paušálem. Dále můžete uplatnit odčitatelné položky od základu daně, např. dary, úroky z úvěru na bytové potřeby, příspěvky na životní pojištění apod.Mám uzavřená dvě životní pojištění. Od obou mi přišel výpis s uplatnitelným odpočtem. Mohu si od základu daně odečíst součet těchto částek, nebo mohu uplatnit jen jedno ze životních pojištění?Částka, kterou si můžete uplatnit v daňovém přiznání, se sčítá za všechna životní pojištění, splňují-li podmínky zákona o daních z příjmů.V roce 2008 jsem koupil dům za 3,5 mil. Kč, který jsem daroval synovi. Syn nemovitost vloni prodal za 4 miliony. Co je základ daně z příjmů fyzických osob mého syna?Výdajem k příjmu z prodeje bude cena nemovitosti, v tomto případě cena zjištěná dle zvláštního právního předpisu, za nějž považujeme znalecký posudek. Podle § 4 (1) a) zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny příjmy fyzických osob z prodeje nemovitosti (bytu či rodinného domu), v níž měl prodávající bydliště minimálně dva roky ještě před prodejem. Dále je příjem osvobozen, jestliže měl poplatník bydliště na dané adrese méně než dva roky a příjem z prodeje použije k uspokojení bytové potřeby.Jak se změnily podmínky pro uplatnění odpisů. Co vše mohu nově odepsat jako OSVČ podnikající v oboru poradenství?Podmínky pro uplatnění odpisů se všeobecně nijak nezměnily. Nově byly zavedeny mimořádné odpisy hmotného majetku zařazeného v první nebo druhé odpisové skupině. Podmínkou pro uplatnění mimořádných odpisů je to, že odpisovaný majetek byl uveden do užívání v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Mimořádné odpisy zkracují dobu odpisování majetku v první odpisové skupině ze tří let na 12 měsíců a v případě druhé odpisové skupiny z pěti let na 36 měsíců, přičemž zákon stanoví, jakou část vstupní ceny lze za jednotlivá období uplatnit. Pak již záleží na poplatníkovi, zda se rozhodne pro mimořádné odpisy, či zvolí raději zrychlené, nebo standardní odpisování. Zvolený způsob odpisování však již nelze později měnit. Vzhledem ke konstrukci výpočtu mimořádných odpisů nemusejí být tyto odpisy vždy pro poplatníka nejvýhodnější.Když podnikám a uplatňuji výdaje paušálem, můžu odepsat zaplacené životní pojištění, penzijní připojištění, případně úroky z úvěrů na bydlení?Ano, jde o nezdanitelné části základu daně.Jaká sazba daně z příjmů právnických osob se chystá na zdaňovací období započaté v roce 2010?Zatím se chystá 19ti procentní sazba. Byl jsem půl roku evidován na pracovním úřadu a současně jsem si přivydělával, ale jen do té výše, abych nebyl vyřazen z evidence. Po půl roce jsem nastoupil do zaměstnání a nyní si podávám daňové přiznání. Bude se do přiznání započítávat i příjem, který jsem měl v průběhu doby, kdy jsem byl evidován na úřadu práce?Určitě. V daňovém přiznání musíte uvést veškeré příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů - kromě příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou. Jde zpravidla o příjmy z kapitálového majetku, vyplácené českými firmami či jednotlivci, třeba dividendy z majetkového podílu na akciové společnosti, výnosy z držby cenných papírů atd.Jsem v částečném invalidním důchodu (ČID) a přitom pracuji. Za rok 2009 si dělám sám daňové přiznání. Zajímalo by mě, jestli v daňovém přiznání musím mít i nějaké potvrzení o tom, že jsem v částečném inv. důchodu?Pokud si budete uplatňovat slevu na dani na ČID, tak musíte přiložit kopii potvrzení o přiznání ČID.

 

Zdroj: www.ihned.cz


 

 

  

Související články:

 

 

Daně 2009: Náklady na auto

 

 

Daně 2009: Daň z příjmů fyzických osob

 

 

Daně 2009: Většina změn pomůže. Sníží daně 

 

 

Daně 2009: Daňový formulář 

 

 

Daně 2009: Neplaťte, když nemusíte

 

 

Daně 2009: Výdělky z ciziny

 

 

Daně 2009: Změny daní v roce 2010

 

 

Daně 2009: Odkaz na daňové formuláře

 

 

 

 

 

reklama:

 

Hlavní strana   Články od nejnovějšího   Aktuálně   Alkoholické nápoje   Pivo   Víno   Nealkoholické nápoje

 

Káva/Čaj  

Potraviny/Kuchyně  

Technologie/Zařízení   

Hotel/Wellness/Spa  

Restaurace/Inspirace  

Podnikání/Užitečné 

 

 

Akční nabídky

Nové výrobky

Publikace •

Recepty

Kalendář akcí

Inzerce •

Databáze dodavatelů Nápoják

                 

 

 

        

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

16.02.2010 - 08:17:48Diskuze k článku
Jméno*
Text*
Kontrola*: 1 plus 1 je
 

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

21.10.2008 - IQ tipy pro gurmetský zážitek

Nejchutnější a taky nejdražší jsou jikry vyzy velké, takzvané beluga. ...

04.06.2009 - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - Obrana proti daňové kontrole

Při sporech s finančním úřadem vám potřebné argumenty dodají judikáty.

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

04.08.2010 - Nejlepší bary v Česku

Bugsys Bar zařadil časopis Newsweek mezi dvacet nejlepších barů světa. ...

18.06.2017 - První boutique hotel na Šumavě láká na delikatesy francouzského šéfkuchaře

Restaurace Nebespán v Kašperských Horách je synonymem špičkové zážitkové gastronomie ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2020 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.