GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 30.07.2021, svátek má Bořivoj
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

15 legálních daňových triků, díky kterým ušetříte

 

 

Vadí vám usilovné snahy státu vybírat od podnikatelů stále více na daních?


Obáváte se, že kvůli neustálým daňovým změnám platíte nakonec víc, než je nutné?

 

 

ilustracni foto

 

 

HN připravily ve spolupráci s daňovým poradcem Bedřichem Křemenem patnáct legálních daňových triků, díky kterým můžete zajímavě ušetřit.


Více informací můžete získat v Křemenově knize 100 legálních daňových triků, kterou letos v lednu vydala firma ESAP a nakladatelství Grada Publishing.


1. Vylepšete prarodičům důchod a ušetřete na dani


Jestliže používáte při podnikání část nemovitosti svých prarodičů, kteří už jsou v penzi, můžete ušetřit. Zaplaťte jim za pronájem částku do 15 tisíc korun ročně. Oni nebudou muset podat daňové přiznání a vy získáte daňově účinný výdaj.


"Jestliže prarodiče uzavřeli jednorázovou nájemní smlouvu s vaším "eseróčkem" s cenou nájmu 30 tisíc korun, vyplaťte dědečkovi v jednom roce 15 tisíc a v druhém dalších 15 tisíc korun. Jestliže prarodič nemá žádný jiný zdanitelný příjem, nepodává daňové přiznání. A vy máte na "eseróčku" daňové náklady nehledě na jejich zaplacení," vysvětluje Křemen.


2. Pomáhání vlastních dětí ve firmě se vyplatí


Zaměstnejte během prázdnin vaše studující děti ve firmě a vyplácejte jim měsíční odměnu 10 tisíc korun. Pokud s nimi uzavřete dohodu o provedení práce, nezaplatíte ani korunu na pojistném. Spočtená daň v sazbě 15 % činí 1500 korun. Při uplatnění měsíční slevy na dani ve výši 2070 korun bude daň nulová, finanční úřad tak nedostane nic.


3. Půjčte si výhodně peníze od svých dětí


Darujte svému zletilému dítěti jeden milion korun. Takové nabytí majetku je osvobozené od darovací daně. Pokud vaše podnikání bude potřebovat cizí kapitál, můžete se spolehnout na své dítě jako svého budoucího věřitele. Poskytne vám peněžní půjčku s obvyklým úrokem a podmínkami tak, jak by to udělala cizí osoba.


"Obvyklou výši úroků odečtete jako daňově účinný výdaj a vaše dítě zřejmě podá daňové přiznání s tím, že vzhledem k výši slevy na dani žádnou daň nezaplatí. Berní úřad vás nemůže nařknout z toho, že jste transakci provedli pouze kvůli menším daním. V okamžiku, kdy jste dítěti peníze darovali, vaše firma žádnou půjčku nepotřebovala. Potřeba peněz kvůli nepředvídatelné investici nastala až následně," komentuje poradce.


4. Při uplatňování paušálních výdajů počkejte se zahájením odpisů


Při uplatňování paušálních výdajů nelze pozastavit odpisy hmotného majetku. V případě, že pořídíte hmotný majetek nový a začnete ho používat, nemusíte ho začít hned odpisovat. "Odpisování zahajte až v době, kdy nebudete uplatňovat paušální výdaje a povedete daňovou evidenci nebo účetnictví," doporučuje Křemen.


5. Při částečné úhradě pohledávky zdaňte jako plátce DPH pouze její část


Jestliže jako plátce DPH dostanete uhrazenou pouze část své pohledávky, rozhodněte se sami, jak ji zdaníte. "Jako nejoptimálnější se jeví nejprve z přijaté úhrady uspokojit DPH. Máte třeba desetimilionovou pohledávku z poskytnutého plnění, DPH činí 2 miliony. Odběratel uhradil pouze část pohledávky ve výši 8 milionů korun. Je pak na vás, zda z této úhrady použijete 2 miliony na úhradu DPH a zbylých 6 milionů vykážete jako zdanitelný příjem," říká expert.


6. Majetek používaný pro podnikání vyřaďte a nezdaňujte


Při vyřazení obchodního majetku do osobního užívání vám nevzniká žádný zdanitelný příjem z podnikání. Kdykoliv se můžete rozhodnout majetek vyřadit z obchodního majetku pro osobní potřebu.


"Záleží pouze na vašem uvážení. Pokud není majetek daňově odepsán, nelze samozřejmě uplatnit neodepsanou zůstatkovou cenu v daňově účinných nákladech. Měli byste být opatrní v případě, že jste plátci DPH. Při trvalém vyřazení majetku z podnikání máte povinnost odvést DPH z jeho zůstatkové ceny ke dni vyřazení," varuje daňový poradce Křemen.


7. Při prodeji majetku ušetřete na pojistném


Jestliže chcete prodat majetek používaný při podnikání, vyřaďte ho z obchodního majetku a prodej zdaňte jako takzvaný ostatní příjem bez dopadů do pojistného. Pokud ale majetek ještě není daňově odepsán a budete ho prodávat se ztrátou, nevyřazujte ho z obchodního majetku a prodejte ho jako podnikatelé. "Příjem z prodeje bude příjmem z podnikání, docílíte tak daňově uznatelné ztráty," doporučuje Křemen.


8. Nezdaňujte podíly na zisku. Přesto si je vyplaťte.


Když si jako majitel "eseróčka" vyplatíte podíl na zisku, musí firma odvést z vyplacené sumy daň z podílů na zisku. Ta činí 15 % z vyplacených částek. Místo vyplacení podílu na zisku v peněžní podobě si jako společníci a zaměstnanci "eseróčka" uhraďte ze zisku daňově neúčinné náklady - například zaměstnanecké benefity, které nejsou zdaňovány daní z příjmů zaměstnanců a pojistným. Jde třeba o příspěvky zaměstnavatele na kulturní pořady, využívání sportovních, zdravotnických či vzdělávacích zařízení či příspěvek na dovolenou do 20 tisíc Kč ročně. Tato plnění lze poskytnout rovněž členům vaší rodiny. Uspoříte tak daň z podílu na zisku.


9. Vyplaťte si odměnu menší než 2500 korun měsíčně a ušetříte


Odměna společníka či jednatele nedosahující výše 2500 korun měsíčně podléhá pouze zdravotnímu pojištění a případně dani z příjmů. Na odvodech zaplatíte méně, než kdybyste si stejnou částku vyplatili jako podíl ze zisku. "Pozor si dejte jen na minimální vyměřovací základ jednatele či společníka kvůli zdravotnímu pojištění. Pokud nedosahuje z titulu jiných příjmů minimálního vyměřovacího základu 8 tisíc korun, musí eseróčko odvést pojistné právě z této částky," varuje poradce.


10. Uplatněte v nákladech výlet do Alp


Naplánujte si vzdělávací kurz nabízený pouze ve francouzském zimním středisku. Náklady na účast a cestu potom uplatníte v daňově účinných nákladech. "Klíčem je podrobný písemný studijní plán. Z něj musí jednoznačně vyplývat, že jste se věnovali zejména výuce a samostudiu. Ale po náročných pěti přednáškových hodinách musí následovat adekvátní relaxační pauza," říká Křemen a doporučuje si z kurzu přivézt kufr plný studijního materiálu kvůli případnému důkaznímu řízení před berním úředníkem.


11. Obhajte před úředníky oblek v nákladech


Berní úředníci vnímají jako samozřejmost, když si řemeslník zahrnuje do nákladů své montérky, pracovní obuv či bundu. Obdobně uznávají i číšnický frak či bílý plášť lékaře. Podobně by měli uznat i společenské oblečení, které jako ředitelé firmy potřebujete k jejímu reprezentování.


"Úředníky upozorněte, že oblečení bude uchováváno ve vaší kanceláři a nebude používáno pro osobní potřebu. Jestliže budou argumentovat, že tento oděv nelze uznat v nákladech, protože ho lze nosit i mimo podnikatelské aktivity, argumentujte tím, že by tím pádem mohli zpochybnit i řemeslníkovy montérky, které může nosit při práci ve své domácí dílně," říká Křemen.


12. Krádež tržby uplatněte ve výdajích


Přijatá tržba je výnosem, případně zdanitelným příjmem a odcizená částka finanční hotovosti nákladem (výdajem), plátce DPH přizná z tržby daň na výstupu. Obdržíte-li od policie potvrzení, že pachatel je neznámý, budou odcizené peníze nákladem daňovým.


"V případě, že škodu nedoložíte potvrzením policie o způsobené škodě neznámým pachatelem, jde o škodu, kterou lze do daňových nákladů uplatnit pouze do výše příjmů, například od pojišťovny," vysvětluje Křemen.


13. Umístěte do pracovny starožitný nábytek


Překrásný starožitný nábytek budou vaši obchodní partneři určitě obdivovat. Vložte takový majetek v hodnotě nad 40 tisíc korun do svého obchodního majetku a začněte uplatňovat odpisy. Pokud jste si nábytek pořídili před více než rokem, musíte si zajistit znalecký posudek pro stanovení jeho vstupní ceny jako základny pro odpisování. Stejný postup bude platit také pro cenný koberec z Orientu. V prvním roce odpisování umoříte 11 % ze vstupní ceny jako odpis a v dalších čtyřech letech 22,25% vstupní ceny. "Dejte si jen pozor, aby nešlo o umělecké dílo, které v nákladech uplatnit nelze," varuje Křemen.


14. Na zahraniční pracovní cestu může odjet i manželka či partner


Na zahraniční pracovní cestu můžete vzít i svoji manželku či partnera v případě, že jejich dobré jazykové znalosti jsou potřebné pro uskutečnění cesty nebo kvůli zajištění odborného poradenství.


"Je-li partnerka zaměstnána ve vašem eseróčku, jsou náklady na její zahraniční cestu rovnocenně uznatelné jako vaše náklady," uvádí poradce. Čím více přitom o účelu zahraniční pracovní cesty zaznamenáte, tím lépe budete cestu prokazovat bernímu úředníkovi. Hodit se budou i vizitky lidí, se kterými jste jednali.


15. Sjednejte si se zaměstnancem pracoviště v jeho bydlišti


Pokud sjednáte v souladu se zákoníkem práce se zaměstnancem pravidelné pracoviště pro účely poskytování cestovních náhrad v jeho bydlišti, mohou mu být poskytovány cestovní náhrady i při cestě z bydliště do sídla firmy.


"Tuto možnost lze ale využít jen v případě, že druh práce sjednaný v pracovní smlouvě může zaměstnanec vykonávat doma. Jde například o účetního, programátora či administrativního pracovníka," uzavírá Křemen.

 

Při vyřazení obchodního majetku do osobního užívání vám nevzniká žádný zdanitelný příjem z podnikání.Na zahraniční pracovní cestu můžete vzít i svoji manželku či partnera v případě, že jejich dobré jazykové znalosti jsou potřebné k uskutečnění cesty.

 

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

Autor: Jan Záluský
20.02.2012 - 09:05:41

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

11.05.2018 - Naši vinaři přivážejí 57 medailí z New Yorku

Moravští a čeští vinaři uspěli na mezinárodní soutěži Great American ...

11.05.2018 - Hibernal z Vinařství Jan Plaček je absolutním vítězem soutěže Festwine

Šampionem čtrnáctého ročníku mezinárodní soutěže vín Festwine se stal Hibernal ...

11.05.2018 - Japonský pivní hit jde na trh v Česku

Když před třemi desítkami let japonská společnost Asahi uvedla na ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2021 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.