GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 06.04.2020, svátek má Vendula
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

Neplaťte, když nemusíte 

 

 

Týdeník Ekonom připravil komplexní návod, který vám usnadní vyplňování daňového přiznání. Tento úkol vás zřejmě nemine, pokud vaše loňské příjmy přesáhly patnáct tisíc korun.

 

 

ilustracni foto

 

 

Rok 2010 je za námi a nastává okamžik, kdy je nutné vypořádat daňové povinnosti, které s ním souvisejí. Mezi ně patří i vyplnění a podání přiznání k dani z příjmů. Nezoufejte, s kolonkami formuláře si určitě poradíte sami.


Bát se nemusíte ani toho, že by se vám kvůli změnám v zákonech daň z příjmů za loňský rok oproti roku 2009 radikálně zvýšila.


Vloni totiž u daně z příjmů fyzických osob k žádným výrazným změnám nedošlo.


Nicméně hlouběji sáhnout do peněženky budou muset třeba advokáti, herci nebo spisovatelé. O celou čtvrtinu totiž klesl výdajový paušál, neboli částka, kterou si mohou odečíst od svých příjmů, bez ohledu na výši svých skutečných výdajů.


Změna se dotkne podnikatelů podle zvláštních předpisů (jde například o lékaře či advokáty), osob s příjmy z autorskoprávních vztahů nebo z užití práv průmyslového a duševního vlastnictví (herci, hudebníci, spisovatelé) a lidí, kteří vykonávají nezávislé povolání (znalci, tlumočníci).


Asi nejvýznamnější změnou v daňové oblasti je bezesporu nový daňový řád, podle kterého se bude řídit už i podání vašeho přiznání za loňský rok.


Daňový řád totiž určuje pravidla pro celý proces výběru a správy daní. Tato pravidla byla k 1. lednu 2011 kompletně přepracována. Finanční úřad vám již ve většině případů nepromine ani haléř z dlužného příslušenství daně (úrok z prodlení a penále). Další nevýhodou je, že dodatečně opravit budete moci svou daň na nižší než původně přiznanou částku jenom výjimečně.


Naproti tomu pozitivem je, že každé své rozhodnutí bude muset berňák zdůvodnit. (Podrobnosti najdete v části »Nová pravidla hry« na str. 7.)


Kdo se musí přiznat


Zákon stanoví, že přiznání je povinen podat každý, kdo v uplynulém roce obdržel příjmy převyšující 15 tisíc korun, nebo ho k tomu finanční úřad vyzve. Tomu, kdo tuto povinnost nemá a rozhodne se přiznání podat dobrovolně, nikdo bránit nebude.


Do uvedené částky se nezapočítávají příjmy zdaněné v tuzemsku srážkovou daní (s výjimkou některých cizinců), příjmy osvobozené nebo příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně. Z uvedeného pravidla existuje hned několik výjimek pro různé okruhy osob.


Kdy vyplňuje zaměstnanec


Většina zaměstnanců daňové přiznání nepodává. Zpravidla jim totiž zaměstnavatel připravuje roční zúčtování.


Přiznání nepodávají také zaměstnanci pobírající pouze mzdu ze zahraničí, která je v Česku vyjmuta ze zdanění.


I přesto se však jakožto zaměstnanec můžete ocitnout v situaci, kdy budete muset přiznání podat. Jde o následující případy:


Nestihnete do 15. února u svého zaměstnavatele podepsat na uplynulý rok »prohlášení«.


Pracujete během roku postupně pro více zaměstnavatelů, dostáváte více než 5 tisíc korun měsíčně a u některého z nich nepodepíšete prohlášení.


Pracujete během roku pro více zaměstnavatelů najednou, každý z nich vám vyplácí více jak 5 tisíc korun měsíčně.


Máte kromě platu nebo mzdy také další příjmy (zejména z podnikání, pronájmu, poskytnutých půjček a příležitostných činností), které jsou vyšší než 6 tisíc korun.


Mimo příjmů od svého českého zaměstnavatele máte také příjmy od zaměstnavatele v cizině.


Jako odčitatelnou položku si chcete uplatnit dar do zahraničí.


Obdrželi jste mzdu, která souvisí s uplynulými roky a která nebyla zdaněna.


Kdy vyplňují ostatní lidé


Vyplňování daňového formuláře vás nemine ani tehdy, nacházíte-li se alespoň v jedné z následujících situací:


Váš roční příjem přesáhl 15 tisíc korun.


Vykazujete daňovou ztrátu, kterou byste případně mohli odečítat v následujících letech.


V České republice jste považováni za daňového nerezidenta a chcete uplatňovat slevy na dani (mimo slevy na poplatníka třeba na dítě), nebo odčitatelné položky (třeba úroky z hypotéky).


Obdrželi jste mzdu, která souvisí s uplynulými roky a která nebyla zdaněna.


Termíny pro podání přiznání


ilustracni fotoDaňové přiznání musíte podat do 1. dubna 2011.


Pokud je vám už nyní jasné, že tento termín nestihnete, máte dvě možnosti, jak dosáhnout prodloužení lhůty.


První je zplnomocnění daňového poradce - tím se vám lhůta posune z 1. dubna na 1. července.


Druhou možností je, že o prodloužení lhůty sami požádáte. Berní úřad na základě vaší žádosti může lhůtu odsunout až o tři měsíce, ve většině případů tedy do 1. července.


Máte-li příjmy ze zahraničí, vyhrajete další čtyři měsíce. Podat přiznání a zaplatit můžete až za deset měsíců od konce daného zdaňovacího období, většinou tedy až do prvního listopadového dne.


Se žádostí o prodloužení lhůty neotálejte. Plnou moc musíte předložit daňovému poradci, respektive žádost o prodloužení lhůty finančnímu úřadu, ještě před uplynutím zákonné lhůty, tedy před prvním dubnem.


K žádosti nezapomeňte připojit kolek v hodnotě 300 korun.


Ti z vás, kteří mají povinný audit, mají lhůtu pro podání přiznání automaticky prodlouženou až do 1. července a nemusejí ani zplnomocňovat daňového poradce, ani žádat o prodloužení. Povinnost auditu by se vás týkala, pokud byste v minulém a předminulém roce splnili dvě z následujících třech podmínek:


aktiva více než 40 000 000 korun,


roční obrat více než 80 000 000 korun a


průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50.


Budete-li přiznání podávat na poslední chvíli, ať už 1. dubna nebo 1. července, a podatelna finančního úřadu i pošta už budou zavřené, odešlete je jako tzv. e-tiskopis.


K tomu nepotřebujete ani datovou schránku ani zaručený elektronický podpis. Stačí, když přiznání vyplníte ve formuláři, který najdete na webových stránkách České daňové správy https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces, a poté jej elektronicky odešlete svému místně příslušnému finančnímu úřadu.


Aby však bylo vaše přiznání považováno za včas podané, musíte vyplněný formulář do pěti dnů po jeho elektronickém odeslání ještě vytisknout, podepsat a odeslat příslušnému finančnímu úřadu poštou.


!Pozor! Za pozdní podání přiznání můžete být pokutováni (více viz část "Nová pravidla hry" na str. 7).


Při posuzování toho, zda jste daňové přiznání podali včas, bude finanční úřad zohledňovat den předání přiznání na podatelně finančního úřadu, den jeho odeslání z vaší datové schránky, popřípadě den jeho předání na poštu.


Jak přiznání podat


Podle současných pravidel máte na výběr mezi dvěma způsoby podání - elektronickým nebo klasickým papírovým, přičemž záleží jen na vás, které zvolíte. Oba způsoby mají své výhody a nevýhody. Nicméně termíny, dokdy musí být přiznání doručeno finančnímu úřadu, jsou pro oba způsoby totožné.


Papírová forma


Pokud upřednostňujete klasický formulář, musíte vyplnit tiskopis daňového přiznání platný pro rok 2011. Přitom si můžete vybrat, zda jej vyplníte ručně v písemné podobě (oficiální tiskopis včetně příloh a pokynů je dostupný na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/123.html?year=), nebo jej nejprve vyplníte elektronicky a následně vytisknete. Pro tyto účely můžete využít interaktivní formuláře České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/10482.html?year=), které vás přiznáním provedou a doplní všechny součtové řádky.


Až budete mít přiznání vyplněné, stačí jej podepsat a odeslat nebo osobně odnést místně příslušnému finančnímu úřadu. Pojistěte se doporučeným zasláním, budete tak mít k dispozici potvrzení o jeho odeslání.


Elektronická forma


ilustracni fotoMáte-li však raději elektronickou komunikaci a současně disponujete datovou schránkou nebo elektronickým podpisem, tiskárnu ani poštu potřebovat nebudete. Stačí, když přímo na stránkách České daňové správy v tzv. aplikaci EPO přiznání vyplníte a následně ho elektronicky odešlete.


Formulář přiznání naleznete na adrese https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces.


Pro vyplnění můžete využít i jiný program - dnes jich je na trhu řada. Výhodou tohoto způsobu podání je nejen snadnější a pohodlnější vyhotovení přiznání, ale i to, že vložené údaje za vás software po formální stránce a z hlediska úplnosti zkontroluje.


Hotové přiznání musíte následně podat v předepsaném formátu, kterým je formát.xml. Soubor tohoto typu zpravidla získáte tak, že vyplněné přiznání jednoduše uložíte do svého počítače.


V případě, že máte k přiznání i přílohy, je možné je pouze naskenovat a ve formátu .pdf, .doc, .xls, .jpg, .txt či .rtf k přiznání připojit (pozor na případné limity pro objem dat, u zmíněného EPO jsou to 4 MB). Takto připravený balíček dokumentů následně příslušnému finančnímu úřadu elektronicky odešlete, například přímo po vyplnění formuláře na výše uvedené adrese České daňové správy.


V tomto případě je nutné připojit váš zaručený elektronický podpis.


Druhou možností je odeslat dokumenty prostřednictvím vaší datové schránky - to lze i bez zaručeného elektronického podpisu. V obou případech si nezapomeňte vytisknout nebo uložit potvrzení o doručení.


Kde přiznání podat


Daňové přiznání podejte na místně příslušný finanční úřad, tedy ten, v jehož obvodu máte bydliště. Pro českého občana se přitom bydlištěm rozumí adresa trvalého pobytu, pro cizince adresa hlášeného místa pobytu. Jste-li v situaci, kdy ani jedním z uvedených způsobů adresu nemůžete určit, bude vaším příslušným úřadem ten, v jehož obvodu se převážně zdržujete.


Jestliže jste se v uplynulých měsících přestěhovali, nezapomeňte, že se tím automaticky nemění vaše příslušnost k finančnímu úřadu.


Informaci o změně svého bydliště totiž musíte nejprve sdělit svému původnímu místně příslušnému finančnímu úřadu. Ten vám poté určí datum, od kterého budete spadat pod finanční úřad, v jehož obvodu máte své nové bydliště.


Na správné určení místně příslušného finančního úřadu si dejte velký pozor. Podáte-li totiž daňové přiznání na nepříslušný úřad, tak riskujete, že než si mezi sebou finanční úřady vaše přiznání předají, uplyne lhůta pro řádné podání přiznání. Potom vám hrozí sankce za pozdní podání, počítaná podle nového daňového řádu od pátého pracovního dne po uplynutí lhůty.


Kam a kdy zaplatit daň


Mějte na paměti, že pro zaplacení daně platí stejné lhůty jako pro podání daňového přiznání, tj. do 1. dubna 2011, respektive 1. července 2011. Daň můžete zaplatit buď v hotovosti na pokladně finančního úřadu, nebo bezhotovostně (převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou typu A) na účet tohoto úřadu.


Marně budete na poště shánět tzv. daňovou složenku, letos už budete muset sáhnout po složence klasické, a tím pádem zaplatit i za převod. Daňová složenka byla kvůli úsporám státního rozpočtu od letoška zrušena.


Při bezhotovostní platbě musíte dávat pozor na označení platby, aby bylo zřejmé, že chcete převodem uhradit daň z příjmů fyzických osob a že jste to právě vy, kdo daň poukazuje.


Svou totožnost finančnímu úřadu prokážete prostřednictvím variabilního symbolu, kterým je buď vaše DIČ, bylo-li vám přiděleno, nebo vaše rodné číslo bez jakýchkoliv mezer, pomlček a lomítek.


Číslo bankovního účtu se pak skládá z následujících:


Předčíslí bankovního účtu, které určuje, jakou daň platíte; pro daň z příjmů fyzických osob je to 721.


Matrikové části, která slouží pro definování vašeho místně příslušného finančního úřadu; seznam naleznete na internetových stránkách České daňové správy na adrese http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_10220.html?year=0.


Kódu banky, kterým je pro všechny finanční úřady 0710, což je Česká národní banka.


Příjmy, které nemusíte uvádět


Ne všechny příjmy musíte do přiznání uvádět, protože nepodléhají dani z příjmů fyzických osob. Týká se to třech následujících skupin:


Příjmy, které nejsou předmětem daně. Jde v prvé řadě o příjmy, které jste získali zděděním, darováním, s výjimkou darů přijatých v souvislosti se zaměstnáním či podnikáním, příjmy osob provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu zvířat, příjmy ze zúžení, rozšíření či vypořádání společného jmění manželů a příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky.


Příjmy, které jsou od daně osvobozené, jejich výčet najdete v boxu Příjmy, které zdaňovat nemusíte.


Příjmy, které byly zdaněné zvláštní srážkovou daní, například úroky z běžného účtu, podíly na zisku, úroky ze stavebního spoření, dluhopisů, výnosy z vkladních knížek.


Nezapomeňte na pojištění


Pokud jste alespoň po část roku 2010 vykonávali samostatně výdělečnou činnost, nezapomeňte podat na svou zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou správu sociálního zabezpečení také přehledy o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti.


Zdravotní pojištění


Přehled pro svou zdravotní pojišťovnu musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno vaše daňové přiznání, tedy nejpozději do 2. května 2011.


Když přiznání zpracovává daňový poradce, termín pro podání přehledu se posune na 1. srpen 2011. Podmínkou však je, že tuto skutečnost oznámíte své zdravotní pojišťovně do 2. května 2011.


Tiskopisy přehledu má každá zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách, kde si je můžete také stáhnout. Použít byste měli tiskopis té pojišťovny, u které jste byli v roce 2010 pojištěni. Každá jej má totiž trochu jiný.


Pokud jste přitom v průběhu roku 2010 zdravotní pojišťovnu změnili, musíte přehled podat všem pojišťovnám, u nichž jste byli pojištěni.


Po zadání údajů do přehledu zjistíte, jaká je výše vašeho pojistného za rok 2010. Sazba pojistného přitom činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu.


Po odečtení případných záloh, které jste uhradili za rok 2010 (tzn. včetně zálohy za prosinec 2010 uhrazené do 8. ledna 2011, ale bez zálohy za prosinec 2009 uhrazené do 8. ledna 2010), vám v přehledu vyjde částka výsledného přeplatku či nedoplatku na pojistném.


Vyjde-li vám nedoplatek, dejte si pozor na lhůtu pro jeho zaplacení. Ta se totiž letos bude pravděpodobně lišit podle toho, kdy podáte daňové přiznání. Zákonodárci se chystají schválit novelu, která by měla být účinná od 1. dubna. Poradíme vám, jak se do této legislativní pasti nechytit. V současné době platí, že na rozdíl od pojistného na sociální zabezpečení je lhůta pro zaplacení nedoplatku odvozena od podání daňového přiznání a nikoliv od podání přehledu a doplatek pojistného musí být připsán na bankovní účet vaší zdravotní pojišťovny do 8 dnů ode dne, kdy podáte daňové přiznání.


Nic na tom nemění fakt, že samotný přehled můžete podat až 2. května. V praxi se tak často stává, že podáte daňové přiznání a zdravotní pojišťovna obdrží doplatek pojistného ještě dříve než přehled, v němž je doplatek vypočten.


Navrhovaná novela by měla sjednotit lhůtu pro zaplacení doplatku na zdravotní pojištění s lhůtou pro doplatek pojistného na důchodové pojištění. Doplatek pojistného by tak byl splatný do 8 dnů ode dne, kdy byl, popřípadě kdy měl být podán, váš přehled, nikoliv daňové přiznání.


Podáte-li své daňové přiznání do 24. března, budete muset případný doplatek pojistného na zdravotní pojištění uhradit do 8 dnů od data podání přiznání. Vyčkáte-li však s podáním daňového přiznání alespoň na 25. března, budete moci doplatek zaplatit později, a to do 8 dnů od lhůty pro podání přehledu, tedy do 10. května.


Na základě údajů v přehledu vám může vzniknout povinnost hradit zálohy na zdravotní pojištění. Jejich minimální výše je v roce 2011 stanovena na 1670 korun.


Kdy musíte povinně odvádět zálohy? Rozhodující bude, máte-li kromě podnikání i zaměstnání a představuje-li pro vás podnikání hlavní, či vedlejší zdroj příjmů.


V měsících, ve kterých je pro vás hlavním zdrojem příjmů závislá činnost, tj. kdy ve vašem zaměstnání vyděláváte alespoň minimální mzdu a zaměstnavatel za vás z tohoto příjmu odvede pojistné, bude vaše podnikání považováno za vedlejší zdroj příjmů. Nevznikne vám ani povinnost hradit zálohy. Ty nemusíte dále hradit v měsících, v nichž:


jste byli po celou dobu v pracovní neschopnosti,


byla vám nařízena karanténa nebo


začínáte s výdělečnou činností a zároveň je za vás plátcem pojistného stát.


Zálohy jsou splatné vždy od 1. dne měsíce do 8. dne měsíce následujícího.


Zálohu na zdravotní pojištění ve výši vypočtené na základě přehledu za rok 2010 je třeba zaplatit poprvé za měsíc, ve kterém byl nebo měl být tento přehled podán.


Do té doby je pro vás určující výše záloh, která vám vyšla v přehledu za rok 2009, popř. výše minimálních záloh.


Pojistné na sociální zabezpečení


Poté, co se vypořádáte s přehledem pro zdravotní pojišťovnu, čeká na vás ještě přehled pro správu sociálního zabezpečení. Zpracováváte-li si daňové přiznání sami bez pomoci daňového poradce a podáváte-li jej v řádném termínu, musíte přehled odevzdat nejpozději do 2. května 2011.


Když vaše přiznání zpracovává poradce, a tuto skutečnost do 2. května 2011 doložíte správě sociálního zabezpečení, prodlužuje se vám lhůta pro podání přehledu do 1. srpna 2011. Tiskopis přehledu pro správu sociálního zabezpečení je na rozdíl od přehledu pro zdravotní pojišťovny univerzální.


Klasické papírové tiskopisy přehledu si můžete vyzvednout na každé okresní správě sociálního zabezpečení anebo si můžete formulář včetně pokynů k jeho vyplnění stáhnout v elektronické podobě na webu České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.


Disponujete-li zaručeným elektronickým podpisem, můžete přehled podat elektronicky.


Po vypočtení výše vašeho pojistného za rok 2010 a odečtení záloh zaplacených za minulý rok, tedy včetně zálohy za prosinec 2010 uhrazené do 20. ledna 2011, ale bez zálohy za prosinec 2009 uhrazené do 20. ledna 2010, vám vyjde výše nedoplatku či přeplatku na pojistném.


Doplatek na pojistném neopomeňte uhradit do 8 dnů ode dne, kdy byl, popřípadě kdy měl být podán, váš přehled. Lhůta pro úhradu doplatku je tedy zatím odlišná od zdravotního pojištění, avšak v obou případech se za datum úhrady považuje den připsání částky na bankovní účet správy sociálního zabezpečení, respektive zdravotní pojišťovny.


Platíte-li pojistné poštovní poukázkou, budete ji marně hledat ve své schránce, neboť složenky pro rok 2011 již nebudou automaticky zasílány všem podnikatelům, ale pouze těm, kteří o to správu sociálního zabezpečení písemně, telefonicky, datovou schránkou, osobně nebo e-mailem požádají.


Kromě přeplatku či nedoplatku na pojistném si z údajů v přehledu vypočítáte i výši záloh pro rok 2011, pokud jste je vůbec povinni hradit. Takto vypočtené zálohy musíte poprvé uhradit již za měsíc, ve kterém přehled podáte.


Do té doby byste měli platit zálohy ve výši vypočtené na základě přehledu z loňského roku, popřípadě zálohy v zákonem stanovené minimální výši. Povinnost platit zálohy je přitom ovlivněna tím, zda je vaše podnikání v daném měsíci považováno za hlavní, či vedlejší činnost. Povinnost platit zálohu totiž máte pouze tehdy:


je-li vaše podnikání považováno za vaši hlavní činnost (minimální záloha v tomto případě činí pro rok 2011 1807 korun měsíčně),


je-li vaše podnikání činností vedlejší a váš roční příjem z ní plynoucí překročil za rok 2010 částku 56 901 korun (částka se snižuje o 4742 korun za každý měsíc, ve kterém není vedlejší výdělečná činnost vykonávána, minimální záloha v tomto případě činí 723 korun).


Za vedlejší činnost se bude vaše podnikání v daném měsíci považovat tehdy, když splníte alespoň jednu z následujících podmínek:


vedle podnikání máte rovněž zaměstnání;


máte nárok na výplatu invalidního důchodu nebo vám byl přiznán starobní důchod;


máte nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu či pečujete o osobu, která je na vaší péči závislá;


vykonáváte vojenskou službu, kromě vojáků z povolání;


studujete a není vám více jak 26 let.


Pokud jste se nenašli mezi výše zmíněnými skupinami, pak je vaše podnikání považováno za činnost hlavní a zálohy hradit musíte. Zvláštní pravidla platí pro situaci, kdy se v rámci vašeho podnikání účastníte nemocenského pojištění. Potom je vaše samostatná výdělečná činnost považována za hlavní činnost vždy.

 

 


 

reklama:

reklama


 


Změny v nemocenském


Účastníte-li se jako podnikatelé nemocenského pojištění, měli byste vědět, že se od 1. ledna 2011 zvýšila sazba pojistného na nemocenské pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné z 1,4 na 2,3 %, čímž se také zvyšuje minimální pojistné z 56 korun na 92 korun.


!Pozor: Tomu, kdo si nezvýšil nejpozději do 21. února 2011 platbu pojistného alespoň na 92 korun, účast na nemocenském pojištění k 31. prosinci 2010 zanikla.


Novinkou pro rok 2011 je provázanost mezi platbou pojistného na nemocenské pojištění a zálohou na důchodové pojištění.


Pro vás to bude znamenat, že výše pojistného na nemocenské pojištění bude vycházet z vašeho vyměřovacího základu, ze kterého hradíte zálohy na důchodové pojištění.


Od letošního roku již není možné, aby vyměřovací základ pro výpočet nemocenského pojištění byl v jednom měsíci vyšší než vyměřovací základ, ze kterého je v tom samém měsíci odvedena záloha na důchodové pojištění. Toto omezení platí pouze jednosměrně. Pojistné na nemocenské pojištění tak může být odvedeno z vyměřovacího základu, který je nižší než vyměřovací základ u záloh na důchodové pojištění.


Budete-li tak například chtít kvůli vyšší mateřské nebo plánované operaci odvést vyšší nemocenské, počítejte s tím, že odvedete více i na zálohách na důchodové pojištění.


Tyto zálohy vám přitom nebudou vráceny nazpět. Pokud byste si zvýšili pouze pojistné na nemocenské pojištění bez toho, aniž byste zároveň zvýšili i zálohu na důchodové pojištění, vámi odvedené vyšší pojistné na nemocenské pojištění se automaticky stane přeplatkem a nebude bráno v potaz pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ani dávek v pracovní neschopnosti.


Nová pravidla hry


Od začátku letošního roku se při výběru a správě daní hraje podle nových pravidel. Kompletně přepracovaný daňový řád představuje výraznou změnu, která se dotkne každého daňového poplatníka a která zruší některé zažité postupy.


Nový daňový řád prodlužuje lhůtu, během níž k vám finanční úřad může přijít na kontrolu již podaných přiznání a během níž můžete vy svá již podaná přiznání opravit.


Ačkoliv je lhůta stanovena jako doposud na tři roky, reálně došlo k jejímu prodloužení o několik měsíců, protože se její začátek počítá ode dne následujícího po lhůtě pro podání daňového přiznání - tedy od 2. dubna nebo 2. července. Přitom zejména podnikatelé mohou očekávat častější kontroly, jelikož je lze nově provádět i v dílčích oblastech a za určitých podmínek i opakovaně.


Letos si musíte dát také větší pozor na to, kterému finančnímu úřadu své daňové přiznání pošlete. Kvůli nesprávně zvolenému úřadu totiž hrozí, že promeškáte lhůtu pro podání přiznání, za což vás může úřad pokutovat.


Podle daňového řádu se totiž za včas podané přiznání považuje jen přiznání adresované věcně a místně příslušnému finančnímu úřadu. Toto zpřísnění je zčásti zmírněno snížením sankcí za pozdní podání přiznání.


Zatímco dosud mohl berní úřad kvůli pozdnímu podání zvýšit dlužnou daň až o 10 procent, nově pokuta závisí na délce prodlení - počítá se ve výši 0,05 % stanovené daně nebo 0,01 % v případě daňové ztráty za každý den prodlení, maximálně však do výše 300 tisíc korun. Pokuta se přitom vyměří jen tehdy, když je přiznání podáno o více než pět pracovních dnů později, než je zákonem stanoveno.


Princip výpočtu úroků z prodlení s úhradou daně zůstává zachován, příjemnou změnou je jejich počítání až od pátého pracovního dne následujícím po dni splatnosti.


Fakticky se tím prodlužuje lhůta pro podání daňového přiznání či hlášení bez jakýchkoliv sankcí ze strany správce daně až o čtyři pracovní dny. Od pátého dne nabíhá úrok z prodlení z důvodu pozdní úhrady daně, od šestého pracovního dne je počítána pokuta za opožděné podání daňového tvrzení.


Zároveň došlo k radikálnímu omezení možnosti prominutí příslušenství daně (penále a úrok z prodlení). Bude je povolovat ministr financí, navíc pouze ve velmi výjimečných případech.

 


Sankce za nepodání přiznání

 


- Postihy za opožděné či nepodané přiznání se od letošního roku mění.
- Do konce loňského roku mohla sankce činit až 10 % ze stanovené daně.
- Když podáte přiznání nejdéle o pět dnů později, nehrozí vám žádný postih.
- Když podáte přiznání po této lhůtě, činí pokuta 0,05 % ze stanovené daně nebo daňového odpočtu za každý den prodlení.
- Maximální výše pokuty je 5 procent stanovené daně nebo daňového odpočtu.
- Je-li výsledkem přiznání daňová ztráta, činí pokuta 0,01 % ze stanovené ztráty
za každý den prodlení, nejvýše však
5 procent této ztráty.
- Vychází-li pokuta méně jak 500 korun, předepíše berňák 500 korun.
- Maximální výše pokuty je 300 tisíc korun.
- Finanční úřad pokutu předepisuje ve formě platebního výměru.
- Pokuta je splatná do 30 dnů od obdržení platebního výměru.


Vzorová žádost o prodloužení lhůty


Jan Novák
Horní 121
101 00 PRAHA 10
DIČ: CZ7912240936


Finanční úřad pro Prahu 10
Petrohradská 1486/6
101 00 PRAHA 10
V Praze, 7. 3. 2011


Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání


Vážení,
v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vás žádám o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 do 1. listopadu 2011.
Důvodem pro tuto žádost je skutečnost, že součástí mých zdaňovaných příjmů za rok 2010 jsou i příjmy podléhající zdanění v zahraničí. Dosud nemám k dispozici podklady související s těmito příjmy potřebné pro přípravu tuzemského daňového přiznání.


Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.


S pozdravem
Jan Novák


Příloha: kolek 300 korun


Jak sestavit číslo účtu vašeho finančního úřadu


- Petr Novák má trvalé bydliště na Václavském náměstí v Praze, DIČ mu přiděleno nebylo.
- Chce bezhotovostně zaplatit daň z příjmů fyzických osob za rok 2010.
- Místně příslušným úřadem pana Nováka je Finanční úřad pro Prahu 1.
- Předčíslí účtu bude pro 721,
matriková část 7625011 a kód banky 0710.
Celé číslo tak bude 721-7625011/0710.
- Jako variabilní symbol pan Novák uvede své rodné číslo a při bezhotovostním bankovním převodu použije univerzální konstantní symbol 1148.
- Při úhradě daní mějte na paměti, že se za den platby považuje buď ten den, kdy je částka zaplacena v hotovosti na finančním úřadě, nebo den, kdy je platba daně připsána na bankovní účet tohoto úřadu. Nezapomeňte proto peníze převést včas.
- Zpozdíte-li se s platbou o více než pět pracovních dní, hrozí vám od berního úřadu sankce.

 


reklama:
reklama

  


Důležité termíny spojené s přiznáním za rok 2010

 


Když nemáte daňového poradce ani povinný audit
- do 8 dnů od podání daňového přiznání - úhrada doplatku pojistného na zdravotní pojištění OSVČ, pokud bylo daňové přiznání podáno do 24. března.
- 1. dubna 2011 - podání daňového přiznání + úhrada daně (nebo doplatku daně) za rok 2010.
- 2. května 2011 - podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ u příslušné správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
- 10. května 2011 - úhrada doplatku pojistného na sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění OSVČ, resp. do osmi dnů po podání přehledu.

 


Když máte daňového poradce nebo povinný audit
- 1. dubna 2011 - předložení plné moci udělené daňovému poradci ke zpracování
a podání přiznání příslušnému finančnímu úřadu.
- 2. května 2011 - doložení skutečnosti,
že přiznání OSVČ zpracovává daňový poradce nebo OSVČ podléhá povinnému auditu, na příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
- 1. července 2011 - podání daňového přiznání + úhrada daně (nebo doplatku daně) za rok 2010.
- 1. srpna 2011 - podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ u příslušné správy sociálního zabezpečení a u příslušné zdravotní pojišťovny.
- 9. srpna 2011 - úhrada doplatku pojistného na sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění OSVČ, respektive do osmi dnů po podání přehledu.


20 tisíc korun
činí maximální měsíční záloha na důchodové pojištění.

 


Zdaňovat nemusíte tyto příjmy

 


- Z prodeje rodinného domu, bytu, včetně souvisejícího pozemku, pokud uplynuly dva roky od jeho pořízení a pokud v nich bezprostředně před prodejem máte bydliště. Pokud v nemovitosti nebydlíte celé dva roky, lze osvobození zachovat, pokud příjmy z prodeje použijete na uspokojení svých bytových potřeb.
- Z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, ve kterých nebydlíte a vlastníte je déle jak pět let; pokud takovou nemovitost zdědíte v řadě přímé, třeba po rodičích, manželce/manželovi či dětech. Do pěti let se započítává i doba, po kterou byla nemovitost ve vlastnictví zůstavitele (zemřelého příbuzného).
- Příjmy z prodeje movitých věcí (s výjimkou vozidla, které vlastníte méně než jeden rok).
- Příjmy přijaté jako náhrada škody.
- Dávky a služby z nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění, státní sociální podpory, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby.
- Výživné.
- Odměny za darování krve.
- Stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce.
- Podpory a příspěvky z nadačních fondů.
- Plnění z pojištění osob s výjimkou plnění z pojištění pro případ dožití.
- Dávky z úrazového pojištění.
- Příjmy z prodeje podílu na obchodních společnostech a z převodu členských práv v družstvech, pokud podíl držíte déle jak pět let.
- Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, z přidělených grantů nebo příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý podle zvláštního právního předpisu.
- Náhrady za uvolnění bytu.
- Příjmy z prodeje cenných papírů, držíte-li je déle jak šest měsíců a váš přímý podíl na základním kapitálu společnosti nepřesáhne během 24 měsíců před prodejem pět procent.
- Dary přijaté v souvislosti s podnikáním ve formě reklamního předmětu opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 korun.
- Náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu.
- Kurzový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejde-li o účet zahrnutý v obchodním majetku.
- Daňový bonus.

 


Přiznání musíte podat na finanční úřad podle svého bydliště.

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

Autor: Lucie Rytířová, Tereza Köppelová, poradenská a aud
10.02.2011 - 09:54:25

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

18.06.2017 - První boutique hotel na Šumavě láká na delikatesy francouzského šéfkuchaře

Restaurace Nebespán v Kašperských Horách je synonymem špičkové zážitkové gastronomie ...

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

02.07.2009 - Karlovy Vary - Thriller na kolonádě

Krize tvrdě dopadla na západočeské lázně. Jezdí do nich o ...

04.06.2009 - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - Obrana proti daňové kontrole

Při sporech s finančním úřadem vám potřebné argumenty dodají judikáty.

26.12.2009 -

reklama:
všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2020 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.