GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 24.01.2020, svátek má Milena
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

Franšíza ano či ne?

 

 


Franšízing je pro jedny cestou k samostatnému podnikání, pro druhé je způsobem, jak své podnikání rozšiřovat. Pro obě strany pak představuje možnost, jak snížit náklady a více vydělat, jak se spojit s ostatními a být silnější, jak porazit konkurenci. Je cestou i pro vás?

 

 

 

ilustracni foto

 

 

 

Když se řekne franšízing, zřejmě se nám vybaví McDonalds. Zdaleka to však není jediná firma působící na principu franšízingu. Franšízing se v České republice začal rozvíjet po roce 1989. Mezi nejstarší franšízové sítě působící na našem území patří kromě již zmíněného McDonalds například Yves Rocher či OBI. Následovaly další zahraniční společnosti - Helen Doron Early English (program výuky angličtiny dětí a nemluvňat), realitní společnosti Century 21, Era reality a Remax, Naturhouse (nadnárodní společnost v oblasti služeb a produktů určených pro výživu a dietu) a další.


Dnes funguje na našem území kolem sta franšízových systémů. Již dlouho přitom nejde pouze o systémy, které pocházejí ze zahraničí. Čím dál více se začínají prosazovat domácí podnikatelé, pro které je franšízing příležitostí pro další rozvoj jejich podnikání, který zároveň nabízí příležitostí pro menší podnikatele. Dnes již mezi franšízovými systémy převažují původní domácí koncepty: Botanicus, Alpine Pro, restaurace Ambiente, restaurace Švejk, International Diet, Pivovary Staropramen a.s. ( budují ve spolupráci s partnery hospody Staropramen - Potrefená husa, Sportovka, Staré dobré časy, Belgian Beer Café a Na Verandách), Oxalis.


"FRANŠÍZING" - SVOBODA S PRAVIDLY


"Franšízing" znamená doslova "býti svobodným". Podle definice Evropského etického kodexu franšízingu je to odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů - franšízora a jeho franšízantů. Franšízor zaručuje svým franšízantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.


V tomto smyslu franšízing nabízí svobodu ve vedení, spravování a řízení vlastní firmy. Ale je třeba dodržet podmínky, které byly dohodnuty ve smlouvě s franšízorem. Nejde pouze o prodej nároku k užívání loga sítě nebo ochranné značky zboží, ale je to celý systém řízeného podnikání. Odběratel licence (franšízant) může totiž počítat ze strany poskytovatele licence (franšízora) se systémovou a systematickou péčí - školeními pro sebe a svůj tým, marketingovou kampaní podporující prodej či know-how pro daný obor. Za tuto pomoc franšízant předává franšízorovi jakýsi vstupní poplatek za udělení licence a potom - v průběhu celé doby trvání kontraktu - převádí ve prospěch poskytovatele určité procento svých příjmů. Tyto peníze využívají majitelé franšízové sítě ve prospěch celého systému, slouží všem odběratelům licence - například na marketingové výzkumy, vývoj nových produktů či reklamní kampaně.


NEŽ SE STANU FRANŠÍZANTEM...


Každý franšízant je jiný, má jiná očekávání, jiné finanční možnosti. Co je nejlepší pro jednoho, nemusí být nejlepší pro druhého. Při zvažování možnosti stát se franšízantem si budete muset vy sami odpovědět na několik otázek. Například, zda jsem schopen přijmout nastavený rámec a zavedené způsoby podnikání, v nichž systém pracuje? Franšízanti nemají příliš velký prostor pro improvizaci a realizaci svých nápadů. Stejně tak důležité je ujasnit si, zda mi nebudou vadit časté kontroly franšízora? I když budete nezávislý subjekt, budete ho muset o všem informovat, sdílet a dávat k dispozici všechny dokumenty, včetně těch finančních. Pokud už na začátku zjistíte, že máte větší ambice než podnikat "v souladu s pokyny jiných" a chcete realizovat své vlastní myšlenky, je lepší myšlenku stát se franšízantem opustit hned na začátku.


Vstup do franšízingové sítě je spojen se vznikem některých výdajů. Jsou to náklady, které hradí každý podnikatel, když začne podnikat: pronájem prostor, rekonstrukce a vybavení, nákup zboží aj. Také je však třeba počítat s výdaji, které jsou pro franšízu specifické, jako vstupní licenční poplatky a průběžné poplatky. Je tedy třeba si položit otázku: Mám dostatečné finanční zdroje?


Tomuto oboru se jistě budete věnovat příštích několik let, proto je třeba si položit otázku: Je to obor, ve kterém se vidím podnikat i za několik let? Vyberte si to, co vás zajímá, ale z pohledu podnikatele. Obor však zvažte také z pohledu trhu. Jaká je poptávka po tomto zboží nebo službách? Nejde jen o sezónní či dočasnou módní záležitost? Jak silná existuje v tomto oboru konkurence? A co obchodní značka? Přiláká dostatečný počet zákazníků?


VÝBĚR FRANŠÍZORA


Pokud už jste se rozhodli, že se chcete stát franšízantem, a také jste si zvolili obor podnikání, vyberte si konkrétního partnera - franšízora. Bude třeba zjistit si maximum informací o tom, co jednotliví potenciální partneři nabízejí a jaké požadavky by na vás měli. Zjistěte si, jak dlouho jsou na trhu, jaké jsou jejich vlastní a franšízové prodejny a jaké jsou rozdíly v poplatcích účtovaných franšízorem.


Nejlépe franšízora poznáte na při osobním setkání. Takové setkání je nenahraditelné. Můžete si upřesnit informace přímo u zdroje a zeptat se na vše, co vás zajímá.


A jaké informace chtít? Ptejte se na zkušenosti franšízora, na aktuální a plánovaný počet franšízantů, na počet vypovězených a prodloužených franšízingových smluv, na probíhající soudní a správní řízení, jehož účastníkem je franšízor, na předpokládané příjmy, na výši vstupního poplatku, na poplatky v průběhu spolupráce a na příspěvky do marketingového fondu, na celkovou částku vaší investice, na rozsah podpory poskytované franšízorem (vstupní služby a průběžné služby), na dobu platnosti a možnosti prodloužení franšízingové smlouvy, na možnosti převedení vašich práv a povinností vyplývajících z franšízingové smlouvy na třetí osobu.


Na závěr si srovnejte nabídky franšízorů a vyberte toho, jehož podmínky nejlépe korespondují s vaší představou. Následně zpracujte vlastní obchodní plán, který bude vycházet z podmínek, na nichž se s vybraným franšízorem dohodnete, a který také zohlední skutečné náklady a pomůže vám odhadnout dobu návratnosti investice.


VÝHODY PRO FRANŠÍZANTA


Jako franšízant můžete získat řadu výhod. Budete působit v rámci zavedené značky. Díky tomu pro vás bude snazší oslovit zákazníky. Můžete těžit z dobrého jména, ochranné známky, autorského práva, obchodního tajemství a vlastnických procesů a receptů, které náleží do systému. Získate přístup k know-how "jak úspěšně podnikat", který byste normálně musel nákladně vytvořit sám.


Budete také mít nárok na podporu ze strany franšízora. Pomůže vám ve vyhledání vhodného umístění a vhodných prostor, poskytne vám a vašim zaměstnancům školení v oblastech jako podnikání, všechny metody výroby a zpracování zboží, účetnictví, obchodní řízení, marketing a propagace, merchandising. Také obdržíte operační manuál, ve kterém bude podrobně vysvětleno, jak vést podnikání. Budete moci využít výhod velké marketingové kampaně, kterou byste si jako začínající a samostatný obchodník nemohl dovolit. Franšízor za vás vyjednává smlouvy s dodavateli. Tím, že vyjednává podmínky pro celou síť, dosáhne daleko výhodnějších podmínek, než byste vyjednal vy. To vše vám pomůže snížit riziko spojené s chodem podniku a podnikáním jako takovým. Zkušenosti ukazují, že počet úpadků společností působících v rámci franšízových systémů je podstatně nižší než u těch, které jednají na vlastní pěst.


A NEVÝHODY...


Franšízing stejně jako každé jiné podnikání je spojen s rizikem a má jisté nevýhody. Jako franšízant budete majitelem vlastní firmy, ale licence vás bude zavazovat řídit firmu v souladu se smluvně stanovenými podmínkami. Špatný franšízant má negativní vliv nejenom na vlastní firmu, ale nepřímo i na celou franšízingovou síť. Proto musíte akceptovat kontrolu kvality a standardů ze strany franšízora. Nevýhodou je i to, že budete muset franšízorovi platit vstupní franšízingový poplatek a následně průběžné poplatky a přispívat do marketingového fondu. Obecně platí, že čím je systém ziskovější a čím větší jistotu úspěchu si franšízant kupuje, s tím větším poplatkem musí počítat. Pokud se rozhodnete ukončit spolupráci, máte možnost prodat nebo převést svá práva. I zde však musíte počítat s aktivní účastí franšízora. V neposlední řadě je možné, že ne všechny inovace, které franšízor v průběhu trvání vaší smlouvy vymyslí, musejí být ku prospěchu věci.

 

 


 

reklama:

reklamaA NAOPAK - NEŽ SE STANU FRANŠÍZOREM


Abyste mohli svůj model podnikání předat vybraným franšízantům, musíte mít co nabídnout. Pro získání dostatečných zkušeností je nutno provozovat alespoň jeden pilotní podnik po dobu nejméně dvanácti měsíců. Za kratší dobu se vám nepovede důkladně otestovat nápad a zjistit, jakým sezónním výkyvům podléhá, jakou má na trhu konkurenci a také, zda nabízené produkty nebo služby nezávisí na módních trendech. Teprve pak je vaše myšlenka připravena k předání dále.


Je samozřejmé, že by vaše podnikání mělo být rentabilní, jinak o vaše know-how nebude zájem. V tomto směru platí, že čím déle podnikáte, tím větší a hlubší znalosti o výši prodeje a nákladech, a tedy o finančních výsledcích, máte k dispozici. Takové informace ocení nejen potenciální zájemci, kteří díky nim budou mít naprosto konkrétní představu, co jim podnikání s vámi může přinést. Oceníte je především i vy sami, až budete vytvářet a promýšlet konkrétní podmínky spolupráce.


Kromě ziskovosti by vaše firma měla být něčím výjimečná, měl byste mít výjimečné produkty nebo služby. Na druhé straně musí být váš koncept snadno předatelný a kopírovatelný franšízanty s nimiž se a spolupráci dohodnete.


Promyslete si, co můžete franšízantům nabídnout. Tím nejdůležitějším jsou komplexní odborné znalosti a zkušenosti s daným podnikáním. Vaše informace by měly být zásadní pro prodej zboží, způsoby zákaznické obsluhy, vedení podniku, administrativních a finančních záležitostí a řízení.


Pro nového franšízanta byste měl uspořádat úvodní školení, kde ho seznámíte s firmou a jejím vedením, produkty, případně s pravidly zákaznické obsluhy. Školení byste také měl poskytnout všem jeho zaměstnancům, případně dohlédnout na to, aby jim franšízant požadované informace předal.


Dalším důležitým prvkem je jednotná image vámi vytvářené franšízingové sítě. Měla by obsahovat logo, ale také pojetí interiéru, obalů výrobků, chování a image personálu. Promyslete, jakou další podporu budete franšízantovi poskytovat. Na začátku by to měla být pomoc při hledání odpovídajících prostor pro založení franšízingového podniku. Lépe vyhodnotíte, zda je navržené místo vhodně umístěné, zda má odpovídající velikost a zda splňuje technické požadavky. Volba prostor je zcela zásadní pro každý podnikatelský obor a může rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu celého podnikání. V průběhu spolupráce půjde o pomoc při pořádání propagačních akcí, školení zaměstnanců nebo při merchandisingu.


Pokud už víte, jaký balíček budete franšízantům poskytovat, měli byste zvážit za kolik. Posuďte, jak velké finanční prostředky bude muset franšízant investovat a jak rychle začne vydělávat, a kdy se mu vrátí počáteční náklady. A jaké poplatky je tedy žádoucí od franšízanta požadovat.


Poplatky musejí být kalkulovány takovým způsobem, aby z jedné strany pokrývaly náklady franšízora na vytvoření a udržování sítě a z druhé strany, aby nadměrně nezatěžovaly franšízanta.

 

Nyní již nic nebrání tomu, abyste sestavili franšízingový balíček. V rámci balíčku musíte připravit franšízingovou smlouvu, která bude upravovat práva a povinnosti smluvních stran po dobu trvání smlouvy i po jejím ukončení. Dále musíte připravit operační manuál, který bude popisovat předávané know-how franšízora. Jako doplněk můžete připravit podnikatelský plán pro franšízanty.


Pak zbývá poslední krok. Najít vhodného franšízanta. Potenciální franšízanty můžete hledat prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách daných oborů. Můžete zde komplexně prezentovat vlastní nabídku. Navíc máte možnost setkat se osobně a také zde platí, že osobní kontakt je velice důležitý.


Častou formou je prezentace v médiích. Můžete zde hromadně propagovat své produkty a firmu jako takovou. Další metodou náboru franšízantů jsou inzeráty umisťované v prodejnách franšízora nebo v tisku.


VÝHODY FRANŠÍZINGU PRO FRANŠÍZORA


Jako franšízor můžete rozšířit své distribuční kanály a posilovat tak vlastní pozici na daném trhu bez nutnosti větších investic. Můžete získat další zdroj příjmů v podobě odměny, jejíž vyplacení představuje jednu ze základních povinností franšízanta. Jedná se nejenom o vstupní poplatek při uzavření smlouvy (initial franchise fee) hrazený současně s podpisem smlouvy, ale také o průběžné odměny (ongoing franchise fee), které představují platby za rozličná plnění, která svému franšízantovi poskytujete v době trvání smlouvy.


Druhou možnou cestou je, že průběžný poplatek a vstupní poplatek zahrnete do ceny zboží, které od vás bude franšízant odebírat. Toto řešení umožní spolupráci s těmi, kteří nemají dostatečný kapitál, a kromě toho zamezuje vzniku sporů ohledně výše odměny pro franšízora. Tím, že jsou franšízanti vlastníky svých podniků, do nichž investují vlastní peníze, jsou více zainteresovaní na jejich vedení, než by tomu bylo v případě najímaných pracovníků.


A s tím souvisí i výhoda, že franšízant si najímá své vlastní zaměstnance a vám odpadá starost se zaměstnáváním a řízením dalšího personálu. Také zákazníci franšízanta musí uplatňovat své nároky u franšízanta a ne u vás, i když v jejich povědomí franšízingový systém funguje jako jednotná struktura.


Další výhodou je, že se vám tak snižují náklady na propagaci a reklamu, jelikož účastníci systému jsou obvykle povinni přispívat do společného reklamního a propagačního fondu.


NEVÝHODY PRO FRANŠÍZORA


Na druhé straně byste si ale také měli dát pozor na některá rizika. Může se stát, že se některý z vašich franšízantů bude chtít osamostatnit. A jednoho dne se dosavadní franšízant může stát vašim konkurentem, který je navíc dokonale obeznámen s trhem a slabými i silnými stránkami franšízora. Proto by vaše franšízingová smlouva měla obsahovat konkurenční doložku zakazující franšízantovi konkurenční působení vůči franšízorovi a jiným účastníkům systému. Toto opatření však jen časově odsune chvíli, kdy se franšízant konkurentem stane. Dalším rizikem je, že se franšízant bude snažit snížit svůj zisk, z něhož by vám měl platit podíl. A dejte si pozor také na to, aby franšízant dodržoval požadovanou kvalitu. Tím by vážně ohrozil i vaši pověst.

 

FRANŠÍZA NEBO FRANCHISA


Slovo "franchise" je zjednodušeně řečeno anglo-francouzského původu. Jeho základem je výraz franc, svobodný. U nás je patrný stále větší příklon k počeštění pravopisu tohoto termínu i dalších, jež jsou z něj odvozeny - franšíza, franšízing -, když už se nevžil žádný vhodný překlad. Pro tuto variantu jsme se rozhodli také my. Řada institucí, které se tímto oborem zabývají, však vznikala v dobách, kdy tato pravopisná varianta neexistovala, a přidržují se proto té, která byla tehdy obvyklá, a to nejen v názvech, ale i ve svých písemných projevech (viz box Slovník). V české praxi se tedy budeme nadále setkávat s oběma variantami a je dobré to mít na paměti, zvláště při vyhledávání na internetu.

 

SLOVNÍK


Česká asociace franchisingu (ČAF) - nezisková, profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu


Evropská franchisová federace (EFF) - mezinárodní nezisková asociace, která reprezentuje národní franchisové asociace a federace


Evropský kodex etiky franchisingu - základní dokument určující pravidla podnikání založeného na licenčním principu


Franchisa - licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet


Franchisor - franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy


Franchisant - franchisový příjemce, nabyvatel franchisy


Franchisová smlouva - dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem


Franchisový paket (balík, lidence) - souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu


Franchisové poplatky - platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby


Franchisová síť - obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály


Master franchising - franchising přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku


Master franchisa - franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro celé území)


Master franchisor - vlastník franchisového konceptu udělující franchisu do zahraničí


Master franchisant - tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem


Master franchisová smlouva - smlouva upravující základní vztahy mezi master-franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

Autor: Zuzana Čempelová
28.03.2011 - 12:17:42

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

06.10.2009 - 20 tázek pro: Vladana Horáková, generální ředitelka, Aquapalace Hotel Prague

1. Který/á hoteliér/ka je vám vzorem? Vzory nemám, spíš odstrašující ...

18.06.2017 - První boutique hotel na Šumavě láká na delikatesy francouzského šéfkuchaře

Restaurace Nebespán v Kašperských Horách je synonymem špičkové zážitkové gastronomie ...

26.12.2009 -

reklama:

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

04.06.2009 - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - Obrana proti daňové kontrole

Při sporech s finančním úřadem vám potřebné argumenty dodají judikáty.

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2020 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.