GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 07.04.2020, svátek má Heřman / Hermína
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

Daně 2009: Až se berňák zeptá...

 

ilustrační fotoZákon o správě daní a poplatků, kterým se řídí finanční úřady, byl loni několikrát inovován.

Víceméně jsme si již zvykli, že se čeští poslanci řídí heslem »novelizací není nikdy dost«. Nepřekvapí proto, že v průběhu minulého roku byl několikrát změněn i zákon o správě daní a poplatků, kterým se řídí finanční úřady při vyměřování a vymáhání daňových povinností.Neplaťte hned, odvolejte seDosud platilo, že když správce daně provedl daňovou kontrolu a na jejím základě doměřil daň, musela být zaplacena do třiceti dnů od doručení dodatečného platebního výměru. A to i v případě, že jste se proti doměření daně bránili odvoláním k instančně vyššímu správci daně.

Nyní však dochází ke změně. Řečeno slovy zákona: odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru vydanému po 1. lednu 2010 má odkladný účinek. To znamená, že když se proti dodatečnému platebnímu výměru včas odvoláte, doměřená daň bude splatná až podle toho, jak o odvolání rozhodne nadřízený správce daně.

Podmínkou ovšem je, že finanční úřad vydal dodatečný platební výměr na základě daňové kontroly, kterou provedl ve vaší firmě.

Zákon nyní výslovně neřeší, kdy přesně musíte zaplatit doměřenou daň poté, co je vám doručeno rozhodnutí nadřízeného správce daně. Lze patrně analogicky použít onu třicetidenní lhůtu, která je i nadále v zákoně uvedena ve vztahu k doručení dodatečného platebního výměru.Tři roky nazpátek. ZatímPřed více než rokem mnozí zaznamenali, jak Ústavní soud svým rozhodnutím rozetnul dlouhotrvající spory o počítání takzvané prekluzivní lhůty, tedy doby, v níž finanční úřad může daň vyměřit.

Navzdory tehdy převládající rozhodovací praxi správních soudů Ústavní soud rozhodl, že správným výkladem je takzvaná teorie »3+0«, nikoli »3+1«.

Podle tohoto rozhodnutí vám finanční úřad může vyměřit daň jen v průběhu tří let plynoucích od konce zdaňovacího období, i když daňové přiznání podáváte až v následujícím zdaňovacím období.Příklad:Daňové přiznání za rok 2007 jste podávali v roce 2008 a ve stejném roce jste také platili daň. Finanční úřad vám může podle Ústavního soudu doměřit daň jen do konce roku 2010.

Naproti tomu takzvaná teorie »3+1«, kterou do rozhodnutí Ústavního soudu preferovaly správní soudy, počítala správci daně onu tříletou lhůtu až do konce roku 2011.

Poslanci přelomové rozhodnutí Ústavního soudu zapracovali do zákona o správě daní a poplatků.

Novelizace je v tomto ohledu o to aktuálnější, že v současné době stojí Nejvyšší správní soud před rozhodnutím, které by mohlo ve svých důsledcích zvrátit názor Ústavního soudu zpět ve prospěch teorie »3+1«.

O konečném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a jeho důsledcích však raději nebudeme předčasně spekulovat.Deset dnů na vyzvednutí obsílkyOd 1. ledna letošního roku dochází ke zkrácení lhůty při doručování písemností určených do vlastních rukou. Firmám doručuje písemnosti finanční úřad prostřednictvím datových schránek.

Tomu, kdo si ji jakožto fyzická osoba dosud nezřídil, bude finanční úřad doručovat písemnosti i nadále nejčastěji prostřednictvím pošty.

Když vás poštovní doručovatel nezastihne, zanechá ve vaší poštovní schránce informaci o tom, kde je písemnost uložena.

Na vyzvednutí písemnosti máte deset dnů. Nevyzvednete-li si zásilku v této době, správce daně bude mít za to, že vám ji desátý den od uložení doručil, ať se o jejím uložení dozvíte či nikoli.

Po uplynutí deseti dnů doručovatel vhodí písemnost do vaší poštovní schránky nebo ji rovnou vrátí správci daně.

Stejné pravidlo platí i pro doručování prostřednictvím datové schránky. Uplynutím desátého dne po dni, kdy vám do datové schránky přišla zpráva od správce daně, se má za to, že vám písemnost byla doručena, ať jste svou schránku otevřeli či nikoli.

Do konce minulého roku platilo, že jste na vyzvednutí písemnosti měli patnáct dní.

Zkrácení doručovací lhůty ale není dobré brát na lehkou váhu - den doručení může být určující třeba pro podání odvolání správci daně.Rozhodnutí s odůvodněnímFinanční úřady musejí nově uvádět i důvody, které vedly k vydání toho či onoho rozhodnutí. I z této zásady ale existují výjimky.

Úředníci nemusejí odůvodnit rozhodnutí, u kterých to zákon výslovně vylučuje, nebo když již důvody k vydání rozhodnutí vysvětlili v předchozím rozhodnutí - pak není potřeba je opakovat.

Vydávání dodatečných platebních výměrů na základě provedené daňové kontroly se tato změna zákona bohužel nijak nedotkne.

I nadále postačí, že správce daně vysvětlil důvody, proč daň doměřil, ve zprávě o daňové kontrole a v dodatečném platebním výměru na tuto zprávu pouze odkáže.


reklama:Potvrzení o bezdlužnostiDalší pozitivní změnou v zákoně je, že v takzvaných potvrzeních o bezdlužnosti musejí finanční úřady nově zohlednit, když u určitého daňového dluhu vám bylo povoleno posečkání s placením daně nebo placení ve splátkách.

Zatím totiž správci daně bez dalšího upřesnění uváděli i takovéto daňové dluhy, což mohlo třeba u banky vyvolat nepřesné představy o stavu vašich daňových závazků.

Teprve praxe ukáže, jak vlastně budou správci daně posečkání nebo splátky v potvrzení o bezdlužnosti zohledňovat, zda takové dluhy neuvedou vůbec, nebo je uvedou s vysvětlující poznámkou.

V každém případě je však nutné, abyste přesně plnili podmínky, které vám správce daně při povolení posečkání nebo splátek uložil.Zpřesněné zástavní právoZa vítanou změnu lze považovat i novou zpřesňující úpravu zřizování zástavního práva. Správce daně totiž může k zajištění splatných daňových pohledávek zřídit zástavní právo k věcem v majetku daňového dlužníka.

Toto poměrně důležité oprávnění správce daně dosud upravoval jen jediný krátký odstavec, který se od letoška rozrostl téměř desetinásobně.

Za nejdůležitější změnu lze považovat to, že finanční úřad vás pro účely zřízení zástavního práva může vyzvat k předložení soupisu majetku.

Informace, které správci daně takto poskytnete, by stejně jako v jiných fázích daňového řízení měly podléhat povinnosti mlčenlivosti pracovníků správce daně.

Další novinkou je, že zástavní právo vznikne doručením rozhodnutí správce daně o jeho zřízení do vašich rukou, v případě zástavního práva k nemovitostem doručením takového rozhodnutí katastrálnímu úřadu, nikoli právní mocí.

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

reklama:

 

Hlavní strana   Články od nejnovějšího   Aktuálně   Alkoholické nápoje   Pivo   Víno   Nealkoholické nápoje

 

Káva/Čaj  

Potraviny/Kuchyně  

Technologie/Zařízení   

Hotel/Wellness/Spa  

Restaurace/Inspirace  

Podnikání/Užitečné 

 

 

Akční nabídky

Nové výrobky

Publikace •

Recepty

Kalendář akcí

Inzerce •

Databáze dodavatelů Nápoják

                 

 

 

        

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

Autor: Eva Doložílková
04.03.2010 - 09:08:16Diskuze k článku
Jméno*
Text*
Kontrola*: 2 plus 2 je
 

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

18.06.2017 - První boutique hotel na Šumavě láká na delikatesy francouzského šéfkuchaře

Restaurace Nebespán v Kašperských Horách je synonymem špičkové zážitkové gastronomie ...

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

02.07.2009 - Karlovy Vary - Thriller na kolonádě

Krize tvrdě dopadla na západočeské lázně. Jezdí do nich o ...

04.06.2009 - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - Obrana proti daňové kontrole

Při sporech s finančním úřadem vám potřebné argumenty dodají judikáty.

26.12.2009 -

reklama:
všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2020 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.