GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 18.09.2020, svátek má Kryštof
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

 

Změny zákonů v roce 2013

 

 


Změny zákonů v roce 2013 Co všechno bude letos jinak? Sazby DPH, výdajové paušály i formuláře na katastru nemovitostí.

 

 

ilustracni foto

 

 


 

 

 

Vstup do nového roku bývá v Česku spojen nejen s ohňostrojem a novoročními předsevzetími, ale také s mnoha legislativními změnami. Nejinak je tomu i letos, kdy novinky týkající se daní a pojistného přinesl zejména takzvaný stabilizační balíček. Lidi s vyššími příjmy nepotěší fakt, že ačkoli sazba daně z příjmů zůstává stejná, někteří zaplatí státu více než loni. Zaměstnanci a podnikatelé s příjmy nad 100 tisíc korun měsíčně budou muset příští tři roky počítat se solidárním zvýšením daně z příjmů. Prakticky se jedná o dodatečné zdanění příjmů ze zaměstnání, včetně odměn jednatelů a členů představenstva, či podnikání, které přesahují 1 242 432 korun ročně. Z těchto příjmů zaplatí nejen 15procentní daň jako dosud, ale ještě 7 procent jakožto solidární zvýšení daně. Z příjmů z pronájmu, z kapitálového majetku a z příjmů získaných prodejem majetku se bude nadále platit pouze daň 15 procent. Jedinou cestou, jak se solidárnímu zvýšení vyhnout, je pobírat příjmy, které mu nepodléhají - například dividendy. U zaměstnanců se solidární zvýšení projeví v každém měsíci, kdy jejich příjmy přesáhnou 103 536 korun. Zaměstnavatel jim z přesahující částky srazí kromě daně také solidární zvýšení. Pokud jejich celkové roční příjmy ze zaměstnání, a případně také z podnikání, nepřesáhnou 1 242 432 korun, bude jim tato částka na konci roku vrácena. Přibude však povinnost navíc, tito lidé si budou muset sami podat daňové přiznání.

 

Omezené výdajové paušály


Lékaři, advokáty či živnostníky tolik oblíbené paušální výdaje zůstávají zachovány, nemění se ani jejich sazby. Zpřísňují se však další podmínky při jejich uplatnění. Za prvé se bude třeba rozhodnout, jestli dá podnikatel přednost paušálním výdajům, nebo slevě na dani na manželku a daňovému zvýhodnění na děti. Pro každého může být výhodnější něco jiného, proto je třeba všechno si důkladně propočítat. Pokud ale příjmy z podnikání nepřesahují polovinu celkových zdanitelných příjmů, rozhodování se vás netýká - můžete uplatnit jak paušály, tak slevu na dani a daňové zvýhodnění. Druhým omezením je zavedení maximální výše paušálů. Ta však platí pouze pro paušální výdaje ve výši 30 a 40 procent, tedy pro příjmy z pronájmu a pro příjmy, které z podnikání získávají lékaři, advokáti, sportovci či spisovatelé. Paušální výdaje si odečtou pouze z příjmů do 2 milionů korun. Dosáhnou-li vyšších příjmů, zdaní je celé, bez odečtení výdajů. Pro někoho může být proto výhodnější přechod na skutečné výdaje.

 

Přísnost na důchodce


Slevy na dani se mění kromě podnikatelů také pro důchodce, kteří si přivydělávají. Aktivní senioři, kteří k 1. lednu 2013, 2014 nebo 2015 pobírají či budou pobírat starobní důchod, přijdou za každý rok o 24 840 korun, protože si nebudou moci odečíst základní slevu na dani. Zákon je přísný a nerozlišuje, jaké další příjmy mají k dispozici. Může jít jak o příjmy ze zaměstnání, tak z podnikání, pronájmu nebo kapitálového majetku. Doporučení daňových odborníků zní možná překvapivě: v některých případech může být výhodné přerušit pobírání starobního důchodu a zachránit si slevu na dani. Letos už to sice důchodci nestihnou, ale existuje možnost tak učinit příští a přespříští rok.

 

Odčitatelné položky


V rámci daně z příjmů změnou prošly i odčitatelné položky. Nadále bude možné si ze základu daně odečítat zaplacené úroky z hypotéky, dobročinné dary, zaplacené pojistné na životní pojištění a příspěvky na penzijní připojištění, stejné zůstávají i maximální možné částky těchto odpočtů. U příspěvků na penzijní připojištění se však mění výpočet odčitatelné částky. Dosud si lidé nejdříve snížili zaplacené příspěvky o 6 tisíc korun a výslednou částku si mohli odečíst od základu daně. Teď budou muset své zaplacené příspěvky snižovat o 12 tisíc korun. Maximální daňové úspory tak dosáhnou, budou-li roční příspěvky na penzijní připojištění činit 24 tisíc korun, tedy 2 tisíce korun měsíčně. V rámci důchodové reformy je nově kromě penzijního připojištění zavedeno ještě doplňkové penzijní spoření. Stejné podmínky se tak uplatní i pro příspěvky na doplňkové penzijní spoření (podrobněji viz Ekonom č. 42/2012). S penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením je spojena ještě změna daňově výhodných zaměstnaneckých benefitů. Firmy totiž budou moci přispět svým zaměstnancům až 30 tisíc korun ročně místo dnešních 24 tisíc na penzijní připojištění, respektive doplňkové penzijní spoření, aniž by zaměstnanci museli tento benefit zdanit. Stejně jako dosud se však do této částky započítávají i případné příspěvky na zaměstnancovo soukromé životní pojištění.

 

Zdaněné ráje


Z plateb do "daňových rájů" se bude odvádět mnohem vyšší srážková daň. Poslední daňová novinka se dotkne pouze daňových rezidentů ze zemí mimo EU a EHP, se kterými Česká republika neuzavřela žádnou daňovou smlouvu. Na vybrané příjmy vyplácené těmto osobám se bude aplikovat nová srážková daň ve výši 35 procent, zatímco dosud se používala standardní sazba 15 procent.
Tuto zvýšenou daň bude muset odvést každá společnost, pokud vyplácí odměnu členovi svého statutárního orgánu, který je daňovým rezidentem některé ze zmíněných zemí.

 

Nové bankovní účty finančních úřadů


Velkou změnou prošla organizační struktura daňové správy. Z dosavadních finančních úřadů se stala územní pracoviště, která spadají pod nové finanční úřady umístěné v krajských městech a v Praze. Z praktického pohledu daňového poplatníka je nejdůležitější, že od ledna je potřeba veškeré platby posílat finančnímu úřadu na nový bankovní účet. Čísla účtů jsou zveřejněna na internetu. Na webových stránkách daňové správy zjistíte také předčíslí určující druh uhrazované daně, která však zůstávají stejná.

Pojistné


Lidé s vyššími příjmy zaplatí od letoška více i na pojistném na sociální zabezpečení. Bez jakékoli změny předpisů, automaticky se navyšuje jeho maximální vyměřovací základ vypočítávaný jako 48násobek průměrné mzdy. Protože průměrná mzda vzrostla, roste i vyměřovací základ z loňských 1 206 576 korun na letošních 1 242 432 korun. Hlouběji do kapsy sáhnou i drobní podnikatelé. Zvyšují se totiž minimální měsíční zálohy OSVČ na pojistné. Pozor, tato zdánlivě nenápadná změna se stejně jako v předchozích letech projeví u pojistného na zdravotní pojištění hned od ledna roku 2013, kdy je nutné zvýšit zálohy. Zatímco zvýšení záloh na sociální zabezpečení čeká živnostníky až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012. Snahou o získání dalších příjmů státního rozpočtu je vedena další, ne právě příjemná změna pro manažery s vysokými příjmy, a to zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění. V letech 2013, 2014 a 2015 tak tito lidé budou platit pojistné na zdravotní pojištění ze všech svých příjmů, z nichž je pojistné vypočítáváno. Sazby pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zůstávají v roce 2013 stejné, jediná změna souvisí s důchodovou reformou. Ten, kdo se přihlásí do nově zaváděného druhého pilíře důchodového systému - důchodového spoření - bude platit pojistné na důchodové spoření ve výši 5 procent. Zároveň se mu o 3 procenta sníží pojistné placené do státního důchodového pojištění (takzvaného prvního pilíře). Zaměstnancům se změní odvody pojistného od měsíce, od kterého se zapojí do důchodového spoření. Podnikatelé budou až do podání přehledu o příjmech a výdajích za příslušný rok platit zálohy na pojistné na sociální zabezpečení vypočítané podle jejich předchozího přehledu o příjmech a výdajích.


Až při výpočtu celkového ročního pojistného na sociální zabezpečení použijí za celý rok nižší sazbu pojistného, i kdyby se důchodového spoření (druhého pilíře) účastnili jen jeden měsíc. S pojistným je spojena ještě další povinnost. Zaměstnavatelé budou muset každý měsíc podávat na finanční úřad hlášení, v němž uvedou jmenovitě všechny své zaměstnance účastné důchodového spoření, jejich základy pojistného a pojistné. Totéž po skončení roku zopakují ještě ve vyúčtování za celý rok. Novinkou je, že jak hlášení, tak vyúčtování budou muset podávat pouze elektronicky. Drobní podnikatelé podávají pouze jednou ročně pojistné přiznání, a to papírově.

 

Dražší prodeje nemovitostí


Od 1. ledna 2013 se zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí ze 3 procent na 4 procenta. Pokud právě prodáváte například dům nebo byt a nestihli jste do konce roku 2012 podat návrh na vklad do katastru nemovitostí, zaplatíte na dani o jedno procento více. Majitelů nemovitostí se dotkne ještě jedna změna, která je spíše organizační. Chystáte-li se tento měsíc podat přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013, při rozhodování, u kterého finančního úřadu ho máte podat, již není důležité, kde se nemovitost nachází, ale kde máte trvalé bydliště (popřípadě sídlo společnosti). Novinka potěší vlastníky více nemovitostí v různých koutech republiky, protože už nebudou muset podávat několik daňových přiznání, stačí jedno a přijde také jen jedna složenka s částkou vyměřené daně.

Daň z přidané hodnoty


V posledních letech bývá zvykem, že se změny v oblasti DPH schvalují jen pár dnů před jejich navrhovanou účinností. Nejinak tomu bylo i na konci loňského roku. Nejdiskutovanějším tématem byla výše sazeb DPH. Po velkém boji nakonec máme sazby dvě, sníženou ve výši 15 procent a základní 21 procent. Vymezení zboží a služeb podléhajících snížené sazbě doznalo také úprav: u dětských plen a některých zdravotnických prostředků se už neuplatní snížená, ale základní sazba daně. Ručení za neodvedenou daň, u plátců DPH tolik neoblíbené, se dále zpřísňuje. Od nového roku budete muset sledovat, na jaký účet vašemu dodavateli zaplatíte. Pokud tento účet nebude uveden v seznamu zveřejněných účtů, budete automaticky ručit za případnou neodvedenou daň. Odvede-li dodavatel řádně příslušné DPH, nic se nestane, ale jestliže daň nezaplatí, padá povinnost uhradit ji na odběratele. Seznam "bezpečných" bankovních účtů jednotlivých plátců se během ledna objeví na internetových stránkách daňové správy. Za odvod neuhrazené daně budete ručit také u těch dodavatelů, kteří jsou evidováni v registru plátců jako "nespolehliví". Nespolehlivým bude označen plátce, který bude závažně porušovat své povinnosti vztahující se ke správě DPH, například opakovaně neuhradí daň. Informace o nespolehlivých plátcích budou obdobně jako čísla bankovních účtů volně dostupné (viz též Jak neskončit... na str. 23).


Praktickou novinkou je zrovnoprávnění daňových dokladů v listinné a elektronické podobě. Už nebude vyžadováno, aby byl doklad opatřen elektronickým podpisem či elektronickou značkou. Zvažte proto přechod na elektronickou podobu dokladů, čímž můžete výrazně zrychlit a zefektivnit fakturaci. Plátci budou muset prokazovat věrohodnost původu daňových dokladů, neporušitelnost jejich obsahu a jejich čitelnost. Přitom je na nich samotných, jakým způsobem zákonné požadavky splní. Specifické kontrolní mechanismy, obecně uznávané za tímto účelem daňovou správou, budou popsány ve sdělení Generálního finančního ředitelství, které bude vydáno během ledna. Příkladem může být takzvaná auditní stopa popisující a prokazující vzájemnou provázanost daňových dokladů s dalšími doklady týkajícími se stejné transakce, tedy například objednávkami, smlouvami či přepravními dokumenty.

 

Změna zdaňovacího období


Zatímco v roce 2012 se měsíční zdaňovací období povinně uplatňovalo pouze u plátců s obratem vyšším než 10 milionů korun ročně, nově registrovaní plátci je budou mít povinně všichni. Čtvrtletní zdaňovací období si bude moci zvolit plátce nejdříve po uplynutí dvou kalendářních let od data registrace a pouze při splnění stanovených podmínek.
Pokud jste však již nyní registrovaným plátcem a splňujete podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období (například roční obrat nižší než 10 milionů korun), můžete si zvolit mezi měsíčním obdobím a zachováním čtvrtletního zdaňovacího období.

Jinak u stavebních prací


Od loňského roku se u stavebních prací uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti, jinak řečeno: daň je povinen přiznat a odvést příjemce plnění. V praxi se však firmy při placení potýkají se značnými obtížemi při určení, které práce do tohoto režimu spadají a které nikoli. Pro zjednodušení proto ministerstvo financí stanovilo, že režim přenesení daňové povinnosti se použije vždy, je-li možné alespoň jedno z plnění tvořících jednu komplexní zakázku zařadit mezi stavební práce. Bude tedy stačit, pokud si plátce bude u jedné dodávané služby jistý, že patří mezi stavební práce, a už bude muset použít režim přenesení daňové povinnosti.

 

DPH u nemovitostí


Prodlužuje se lhůta pro osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor od daně, a to ze tří na pět let od prvé kolaudace, respektive prvého užívání. Plátce se však může rozhodnout, že DPH na výstupu uplatní i po uplynutí této lhůty. Pokud s takovým rozhodnutím bude počítat už při rekonstrukci nebo výstavbě nebytových prostor, může mu tato změna přinést do budoucna daňové výhody.

 

Zelená nafta


Úspory se dotknou také zemědělců, kteří dostávají podporu v podobě takzvané zelené nafty, tedy vrácení části zaplacené spotřební daně z pohonných hmot používaných k zemědělské činnosti.
Původně ji vláda chtěla od roku 2013 úplně zrušit, nakonec se se zemědělci dohodla na kompromisu. Podporu sice ještě dostanou, ale jen po dobu jednoho roku a ve snížené částce. Od ledna 2013 se snižuje nárok na vrácení spotřební daně z 60 procent na 40 procent a z 85 procent na 57 procent. Následující rok bude zelená nafta zrušena úplně.

 

 

 

 

ilustracni foto

 

 

 

 

 

Exekuce? Nejdříve předžalobní výzva


Od začátku letošního roku vstoupily v účinnost novely dvou klíčových právních předpisů, a to občanského soudního řádu a exekučního řádu. Významnou novinku, kterou oceníte v postavení dlužníka, je povinnost věřitele, aby vás před podáním žaloby nejprve vyzval k plnění prostřednictvím předžalobní výzvy. Předžalobní výzva musí být zaslána dlužníkovi nejméně sedm dní před podáním žaloby na jeho adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. Pokud budete na straně věřitele, nezapomeňte, že soudu budete muset předložit důkaz o tom, že jste výzvu odeslali (kopií výzvy, podacím lístkem, doručenkou). Pokud totiž dlužníka před podáním žaloby k plnění nevyzvete, nebudete mít nárok na náhradu nákladů řízení.

 

Rychlejší vyvlastňování


Po negativních zkušenostech s pozastavováním výstavby kvůli vyvlastňovacím řízením s vlastníky nemovitostí vstoupí 1. února 2013 v účinnost novela významně měnící zákon o vyvlastnění a zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.
Stát se s vámi nejprve jako s vlastníkem nemovitosti bude snažit na vyvlastnění dohodnout. Zašle vám výzvu s navrženou cenou stanovenou na základě znaleckého posudku. Pokud návrh ve lhůtě 90 dnů nepřijmete, může dojít k vyvlastnění, na což vás musí stát upozornit už ve výzvě. Pokud se zásahem do vlastnického práva nesouhlasíte, můžete se obrátit na soud.

 

Nové formuláře na katastru nemovitostí


Pokud budete chtít od ledna 2013 provádět změny u vaší nemovitosti, budete na to potřebovat speciální formulář. Stejně jako v řízeních o zápisech u obchodního rejstříku je formulář nově povinný u každého návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Formulář naleznete na internetových stránkách katastrálních úřadů. Formulář můžete vytisknout a podat na podatelnu katastrálního úřadu nebo jej vyplnit elektronicky. Poplatek za návrh na vklad bude činit 1000 korun.

 

Pozor na jednodušší a rychlejší stavební řízení


Dochází také k podstatným změnám stavebního zákona. Majitelé nemovitostí by proto měli sledovat místní média nebo úřední desku obecního či obvodního úřadu, aby se včas dozvěděli, zda nedochází například k projednávání nového územního plánu. V navazujících individuálních řízeních mohou být možnosti účastníků omezené. Některé záměry totiž nebudou nově vyžadovat ani územní rozhodnutí či souhlas, ani stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu a mohou být uskutečněny zcela bez nutnosti předem komunikovat se stavebním úřadem, tudíž i bez možnosti účastníků řízení vyjádřit se. Uvedené novinky se budou týkat například sjezdů a nájezdů na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti, staveb do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím (například zahradní domky, garáže nebo altány), bazénů do 40 m2 (tedy třeba až 5 x 8 metrů) nebo výměny vedení technické infrastruktury.

 

Odebrání řidičského průkazy jako sankce


Pro motoristy začnou počátkem ledna 2013 platit některé novinky týkající se rozšíření práva na motocykly a kategorizace skupin řidičů. Současní držitelé řidičských průkazů ale nemusejí mít ze změn strach - o dosavadní rozsah oprávnění nepřijdou. Za upozornění ale stojí povinná výměna řidičského průkazu vydaného v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 za tzv. evropský typ řidičského průkazu. Lhůta pro výměnu běží do 31. prosince 2013. Od ledna 2013 se navíc řidičský průkaz stane prostředkem sankce za neplacení výživného. Exekutoři budou nově oprávněni s drobnými výjimkami odebrat neplatičům alimentů řidičský průkaz.

 

Spotřebitelské úvěry: přituhuje


Novela zákona o spotřebitelském úvěru má čelit některým praktikám zejména nebankovních poskytovatelů úvěrů za účelem ochrany spotřebitelů. Tam, kde se jedná o spotřebitelský úvěr, bude zakázáno zajištění směnkou i používání telefonních infolinek za astronomický poplatek. Přibude i případů, kdy porušení povinnosti poskytovatele úvěru bude potrestáno tím, že úvěr bude úročen jen minimální částkou.

 

Písemná smlouva pro bílé pláště


Od dubna 2013 začíná po ročním odkladu konečně platit reforma v oblasti závodní lékařské péče (nově označované jako pracovně lékařské služby). Zaměstnavatelé mají kromě jiného nově povinnost sjednat s poskytovatelem pracovně lékařských služeb písemnou smlouvu. Iniciativa poslanců naštěstí praxi pravděpodobně zachrání před povinnou vstupní lékařskou prohlídkou krátkodobé zaměstnance - "dohodáře".

 

Sjednocení minimální mzdy


Ruší se všechny výjimky umožňující snížit minimální mzdu pod zákonnou úroveň, která je již roky zakotvena na 8 tisíc korun měsíčně a na částce 48,10 koruny na hodinu. Tyto výjimky dosud platily pro mladistvé, absolventy do 21 let a zdravotně postižené. Zda tyto osoby vládě poděkují, je otázkou: změny by totiž mohly vést i k jejich propouštění.

 

Vyšší úrok z prodlení


Podnikatelé získají možnost vymáhat v obchodních závazkových vztazích vyšší úrok z prodlení. Dostane-li se dlužník do prodlení, bude jim navíc kromě zákonného či smluveného úroku z prodlení muset zaplatit paušální náhradu ve výši 1200 korun. Změnami projdou i zákonné lhůty splatnosti mezi podnikateli.

 

Energetické štítky


Vlastníci nemovitostí, kteří se chystají k prodeji či pronájmu dané nemovitosti, musejí budovy opatřit zvláštními energetickými štítky. Ty poslouží nájemci či kupujícímu jako zdroj informací o provozních nákladech. Za štítek zpravidla zaplatíte několik tisíc korun. Očekává se, že roční poptávka po štítcích přesáhne padesát tisíc kusů.

 

Podrobnější informace o legislativních novinkách přinesl Právní rádce č. 12/2012 a tematice se bude věnovat i v č. 1/2013.


Pasáže věnované daňovým změnám připravila daňová specialistka Lucie Rytířová, pasáže věnované změnám dalších zákonů připravila advokátka Ivana Fára a právník Jakub Tomšej z advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna

 

Co se mění v roce 2013


Top manažeři
- Solidární daňový příspěvek 7 % z příjmu ze zaměstnání a podnikání nad 100 tisíc měsíčně.
- Povinnost podat daňové přiznání kvůli
solidární dani.
- Zrušení stropu zdravotního pojištění.


Zaměstnavatelé
- Každý měsíc musejí srážet zaměstnancům příspěvky na důchodové spoření a odvádět je finančnímu úřadu.
- Každý měsíc musejí podávat hlášení na finanční úřad, v němž uvedou jmenovitě všechny své zaměstnance účastné důchodového spoření.
- Totéž zopakují ještě ve vyúčtování za celý rok.
- Hlášení i vyúčtování podávají pouze elektronicky.
- Z plateb do "daňových rájů" odvádějí srážkovou daň 35 procent.


Právníci, lékaři, sportovci, auditoři
- Výdajové paušály budou omezeny částkou 800 tisíc korun ročně.


Pracující důchodci
- Zrušení možnosti uplatnit daňovou slevu ve výši 24 tisíc korun.


Všichni
- Zvyšuje se daň z převodu nemovitosti o 1 %.
- Prodlužuje se lhůta pro uplatnění osvobození u převodů nemovitostí ze tří na pět let.
- Základní sazba DPH činí 21 procent, snížená sazba 15 procent.

 

Důchodové spoření - přehled povinností


Pojištěnci - zaměstnanci
1. oznámit vstup do II. pilíře všem zaměstnavatelům
2. oznamovat všem zaměstnavatelům veškeré změny
3. při pochybení povinnost odvést pojistné místo zaměstnavatele, zvýšené o 10procentní přirážku (5procentní, nahlásí-li chybu sám zaměstnanec nebo jeho zaměstnavatel)


Pojištěnci - OSVČ
1. podávat pojistné přiznání (ve stejné lhůtě jako daňové přiznání)
2. platit pojistné na důchodové spoření (ve lhůtě pro podání pojistného přiznání)


Zaměstnavatelé
1. odvádět pojistné za své zaměstnance (a srážet jim jej ze mzdy)
2. podávat měsíčně elektronicky hlášení
3. podávat ročně elektronicky vyúčtování


Pravidla DPH
1. Základní sazba daně 21 procent, snížená sazba 15 procent.
2. Plátci ručí za neodvedenou daň v případě plateb na bankovní účet nezveřejněný na internetu a u dodavatelů označených v registru jako nespolehliví plátci.
3. Zrovnoprávnění elektronických a papírových dokladů, zavedení kontrolních mechanismů pro prokázání věrohodnosti původu, neporušitelnosti obsahu a čitelnosti.
4. Zdaňovací období bude primárně měsíční.
5. Prodlužuje se lhůta pro uplatnění osvobození u převodů nemovitostí ze tří na pět let.


3 procenta
Tolik bude možné vyvést ze sociálního pojištění do druhého, soukromého důchodového pilíře.


V některých případech může být výhodné přerušit pobírání důchodu a zachránit si slevu na dani.


35 let
Tímto věkem bude po půlroční lhůtě, která skončí v polovině roku 2013, omezen vstup do druhého pilíře penzijního systému.


§ Strop pro pojistné na zdravotní pojištění není pro rok 2013 stanoven.


§ Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení je 1 242 432 korun.


§ Živnostníci podávají pouze jednou ročně pojistné přiznání.


§ Přiznání k dani z nemovitostí se podává v místě trvalého bydliště, nikoli v místě, kde se nachází nemovitost.


§ Omezuje se daňové zvýhodnění "zelené nafty".


§ Odebrání řidičského průkazu se stává prostředkem sankce za neplacení výživného.


§ K výstavbě bazénu či zahradního domku nebude třeba územní rozhodnutí, stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu.

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

Autor: Lucie Rytířová, Ivana Fára, Jakub Tomšej, spolupra
18.01.2013 - 07:14:27

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

26.12.2009 -

reklama:

02.07.2009 - Karlovy Vary - Thriller na kolonádě

Krize tvrdě dopadla na západočeské lázně. Jezdí do nich o ...

07.06.2010 - Výsledky mezinárodní soutěže Vinoforum 2010

Tři tituly šampionů zůstávají v České republice.

Devatenáctý ročník mezinárodní ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2020 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.