GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 11.07.2020, svátek má Olga
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

Program Cestovní ruch končí, neotálejteilustrační fotoKdo si chce pořídit penzion na horách, nebo rozšířit vlastní lyžařský areál, mohl by už v příštím roce na novou výzvu ministerstva pro místní rozvoj k podání žádosti o dotaci čekat marně. Buď už nebudou peníze, nebo se stávající podmínky nastaví úplně jinak.Zájem žadatelů právě o podporu oblasti cestovního ruchu je totiž největší - hned po operačních programech Podnikání a Inovace. Takže i když programy mají běžet do konce roku 2013, balík peněz pro ně určený je už takřka vyčerpán. "Je nutné si uvědomit, že jsme lehce za půlkou období mezi lety 2007 až 2013," říká Lucie Kocourková, ředitelka odboru marketingu agentury CzechInvest.Dotace na cestovní ruch mají v kompetenci jednotlivé kraje, peníze plynou z regionálního operačního programu v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Podnikatelé v cestovním ruchu mohou získat dotaci například na rozšíření kapacity ubytovacích zařízení, stravovací služby nebo na zařízení půjčovny sportovních potřeb. V lyžařských oblastech lze žádat o pomoc na obnovu a rozvoj svých lyžařských a běžeckých areálů.Výzvy k podání žádostiTaké v některých dalších programech jako je například Operační program Nemovitosti, se musí počítat s časem, který je zapotřebí třeba pro obyčejné vydání stavebního povolení. "Tady je nejvyšší čas začít už něco dělat, nestačí o tom jenom uvažovat," varuje Kocourková.Jestli si někdo myslí, že je na podání žádosti o kteroukoli dotaci v aktuálním programovém období dostatek času, plete se. Kdo vnímá výzvy do jednotlivých operačních programů jen okrajově a nesleduje ty aktuální třeba na stránkách www.strukturalni-fondy.cz, může mu šance na dotaci utéci. Kdo sleduje aktuální výzvy, ví, že se pořád něco děje.Zájem je o Prosperitu


reklama:Ačkoliv mají ostatní jednotlivé programy ještě docela dost nevyčerpaných peněz, je třeba si uvědomit, že se nacházíme téměř v poslední třetině období a nepřítelem začíná být právě čas. S největší pravděpodobností bude třeba u takových operačních programů, jako jsou např. Rozvoj nebo Ekoenergie, následovat již jen jedna výzva, maximálně dvě.Také program Prosperita je už lehce ohrožen, protože nyní disponuje celkovou sumou "jen" 10 miliard korun a čeká se již jedno "repete". Opět platí - kdo s podáním váhá, nemusel by se žádné dotace dočkat.Peníze z balíku mizí rychle


Rovněž v letošním roce budou v rámci dotačních programů rozděleny desítky miliard korun z finančních prostředků Evropské unie. "Jen na Operační program Podnikání a Inovace, který je mezi podnikateli nejpopulárnější, bude na tento rok k rozdělení připraveno přes 18 miliard korun," říká Petr Kolář, ředitel odboru rozvoje podnikatelského prostředí agentury CzechInvest.Celkově pak má na právě probíhající programové období 2007 až 2013 Česká republika z evropských fondů k dispozici v přepočtu 815 miliard korun. Pro představu - tato suma se rovná třem čtvrtinám ročních příjmů českého státu.Zatím přetrvávající světová krize způsobuje, že se zájem o evropské peníze přiostřuje. Podnikatelé, kteří se v době konjunktury nechtěli zdržovat nějakým papírováním a "škemrat" o podporu, mění nyní názor.
Miliardy korunCelkově dostala Česká republika z evropských fondů na probíhající programové období 2007 až 2013 k dispozici v přepočtu 815 miliard korun.

 

Jde čerpat i více dotací naráz. Jak?Na projekt, který získal finanční podporu z jednoho dotačního programu Evropské unie, už nelze čerpat peníze z jiného programu. Třeba na nákup pozemku je možné čerpat dotaci z operačního programu Podnikání a Inovace, ale už podnikatel nemůže na totéž čerpat dotaci z regionálního programu."Není ale vyloučeno, že firmě nebo podnikateli se podaří získat peníze z EU na více projektů současně," říká Dita Lamačová, konzultantka poradenské společnosti Eurovision. Takže třeba z operačního programu Inovace je možné získat peníze na lepší využívání energie a z programu na podporu lidských zdrojů zavést školení.Více režimů podporyZájemci o dotaci reagují na aktuální výzvy, kterými ministerstva a kraje vybízejí k předložení žádostí o dotaci ve vyhlášených programech. Z detailů výzvy se žadatel v kolonce Veřejná podpora dozví, jak velká bude. Zda činí třeba 40 nebo 60 procent nákladů uznaných na projekt, záleží na zaměření programu a velikosti firmy.Například žadatel z malé firmy (pod 250 zaměstnanců) si může najít, že z uznatelných nákladů získá 60 procent a třeba majitel velké firmy (nad 500 zaměstnaců) dostane 40 procent uznatelných nákladů. Ve výzvě dále může narazit na jeden ze dvou druhů veřejné podpory: buď v takzvaném režimu de minimis, nebo na druh, kdy se podpora řídí parametry regionu, ve kterém bude projekt realizován (např. zvýhodněno bývá podnikání v krajích s vysokou nezaměstnaností, nedostatečnou infrastrukturou atd.).Režim de minimisTermín de minimis znamená, že podnikatel nesmí v posledních třech letech čerpat v různých programech dotace dohromady za víc než 200 tisíc eur (asi pět milionů korun). "U programu Prosperita je to dokonce 500 tisíc eur, tedy asi 13 milionů korun," říká Tomáš Vacenovský, obchodní manažer poradenské společnosti Grantika České spořitelny. Aby to nebylo tak jednoduché, pro firmy z oblasti dopravy se výše podpory de minimis snižuje na 100 000 eur (2 600 000 korun).Dotace poskytnuté na jednotlivé projekty v tomto režimu veřejné podpory se sčítají a žadatel musí sledovat, zda nepřesáhl limit. "Od ledna je nově zřízen registr, kam musí každý poskytovatel dotace takovou informaci zaznamenat," říká Petr Kolář, ředitel odboru rozvoje podnikatelského prostředí agentury CzechInvest. V případě, že příjemce dotace již finanční limit vyčerpá, může žádat o dotace i nad tuto částku, ale již v jiných režimech veřejné podpory.Regionální mapa podporyPodle regionální mapy veřejné podpory se v Česku řídí většina podnikatelských projektů, kteří dotace čerpají. Regionální mapa určuje maximální míru veřejné podpory, která může být investorovi v daném regionu poskytnuta. Výše "přiklepnuté" podpory, která se stanovuje procentem z uznatelných nákladů, se v jednotlivých krajích liší.Existují však také projekty, například v oblasti životního prostředí, u kterých není míra veřejné podpory stanovena. U těch je maximální výše dotace 90 procent nákladů. Ačkoliv dotační pravidla umožňují jeden projekt financovat v různých režimech veřejné podpory, platí, že třeba jedna faktura by neměla být proplacena dvakrát z různých dotačních programů.Kombinace programůMožností, jak získat více dotací na jeden ucelený záměr, je kombinace dotací investičního, neboli tvrdého, a neinvestičního, čili měkkého charakteru. "Například z programu Školicí střediska může firma vybavit či rekonstruovat výukové prostory a v nich pak realizovat vzdělávání zaměstnanců hrazené z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost," uvádí příklad kombinované dotace Tomáš Vacenovský z agentury Grantika České spořitelny.Kdo realizuje více projektů financovaných z různých dotačních programů, měl by mít buď samostatného projektového manažera, nebo externího specializovaného partnera, aby ohlídali limit čerpání dotací. Tím se dá předejít případnému vrácení dotace kvůli překročení poskytované podpory.


Zamítnuté kuriózní žádosti o dotaceMobilní brusírnaO peníze z EU žádal podnikatel, který chtěl provozovat pojízdnou brusírnu řeznických nožů. Podnikatelský záměr spočíval v tom, že by s takovou pojízdnou brusicí dílnou objížděl v nákladním voze Ford Tranzit řeznictví a jiné provozy na zpracování masa a brousil by jejich pracovní náčiní.Školicí loď


Tento projekt měl ambici skloubit příjemné s užitečným. Podnikatel dostal nápad zrekonstruovat výletní říční loď, uzpůsobit ji pro potřeby školicího střediska a pronajímat ji firmám k uspořádání školení na vodě. Během přednášek odborníků či promítání prezentace by loď jezdila po Labi a Vltavě a účastníci školení by si mohli krátit dlouhou chvíli nevšední vyhlídkou.Upřímný dopis


Do regionální kanceláře agentury CzechInvest přišel rukou psaný dopis. "Já, Jan Novák žádám o dotaci milion korun. Pošlete ji prosím obratem na číslo účtu ....(následovalo číslo). Děkuji."


Co EU podporuje v rámci podnikání

U nejžádanějšího programu Podnikání a Inovace uznává EU náklady na...
nákup a úpravu pozemku
projektovou dokumentaci
inženýrské sítě
novostavby
stavební práce
hardware, software i data
stroje a zařízení
licence, patenty, know-how
tvorba webových stránek
náklady na zahraniční výstavy
povinná publicita
mzdy a pojistné

...a neuznává
výdaje vzniklé nebo uhrazené před zahájením projektu
DPH, pokud je příjemce dotace jejím plátcem
výdaje na základní i aplikovaný výzkum a vývoj
splátky půjček a úvěrů
sankce a penále
operativní, finanční či zpětný leasing
náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky kursové ztráty, celní a správní poplatky

 

Kdy hledat poradce

Při rozhodování, zda si na žádost o dotaci najmout poradenskou firmu, se řiďte množstvím a složitostí potřebných dokladů. "Všechno se odvíjí ani ne tak velikostí dotace jako spíš náročností na dokumentaci, která má být nedílnou přílohou samotné žádosti," upřesňuje Petr Kolář, ředitel odboru rozvoje podnikatelského prostředí v agentuře CzechInvest. Kolik "papírování" vás čeká, se dozvíte v detailech popisu příslušného operačního programu, kde jsou pokyny pro žadatele, pravidla "hry" a příručka, jak na to.Tedy částka, o kterou žádáte, není tím jediným kritériem pro odpověď na otázky, kdy si najmout poradce. I když zpravidla přímo úměrně s požadovanou peněžní částkou roste také nezbytná administrativa. Kdo se s tím nechce trápit a zdržovat, je vhodný adept na poradenství. Ale například v takovém programu Inovace Patent z Operačního programu Podnikání a Inovace stačí jen stručný popis projektu. Poradit tu není co.Kdo staví, ať si nechá radit

Chystá-li se firma stavět třeba budovu nového sídla a není zrovna odborníkem na stavební práce, měla by si v tomto případě určitě nechat poradit. Téměř jistě totiž narazí na problémy kolem stavebního povolení, záboru staveniště nebo třeba majetkového uspořádání na katastru, případně řadu jiných dalších problémů. "Když tedy bude někdo žádat o dotace z operačního programu Nemovitost nebo Prosperita, poradce se mu pravděpodobně vyplatí," uvádí příklad Petr Kolář z Czech­Investu. "Pokud ale bude žádat peníze z programu Inovace nebo Rozvoj, tak je to na zvážení," dodává Kolář.I zaměstnanec něco stojí

Dalším kritériem je, zda na vypracování dotační žádosti, podnikatelského záměru a samotného projektu máte lidi. Musíte si prostě spočítat, jestli se vyplatí na měsíc najmout člověka z poradenské firmy, nebo zaplatit ve mzdě čas pracovníka, kterého na zařizování kolem dotace vyčleníte, případně mu to přidáte k jeho běžným povinnostem.Je dobré mít na paměti, že při najmutí specialisty, obzvláště na investiční operační programy, se pravděpodobnost, že vznikne nějaká fatální chyba, výrazně snižuje. Případná návratnost vaší investice tak není ohrožena.Role poradenských firem může být dvojí. Tou pozitivní je, že dokáže motivovat a nasměrovat žadatele správným směrem.Tou negativní bývá snaha našroubovat podnikatelský nápad, který nesplňuje podmínky dotace, na některý z vyhlášených programů. Takto zpětně hledat nějaký předmět podnikání je samozřejmě špatně a s poradcem, který navrhne, že tohle "umí", raději nespolupracujte.Kolik zaplatíte poradciV praxi se často stává, že ten, kdo žádá o dotaci poprvé, si raději poradce zaplatí. Ale ať už se přijdete do kanceláře poradenské firmy svěřit se svým nápadem poprvé nebo opakovaně, nezaplatíte za to ani korunu. Teprve, když poradce zjistí, že váš plán je průchodný a že se hodí do některého z vyhlášených operačních programů, sepíše s vámi mandátní smlouvu. Pak už platit budete.Cena se pohybuje mezi třemi až deseti procenty z přiznané částky dotace. Tomu obvykle ale předchází první platba v řádech desetitisíců korun, která poradcům slouží k pokrytí nákladů na zahájení prací na žádosti. "My jsme si žádost připravovali sami a poradenskou firmu jsme využili jen ke konzultacím problematiky, kde jsme si nebyli jisti. To nás stálo kolem 20 tisíc korun," říká Jaromír Matoušek ze společnosti ENVI-PUR, které se již podařilo na dotacích získat přes 11 milionů.


Jde to i zadarmo

O radu lze také požádat přímo administrátora dotace na některém semináři, který sám pořádá. To pak nestojí nic. "U některých dokumentačně méně náročných programů elektronický formulář žádosti zvládne i laik, a tak přidaná hodnota poradců není o moc větší, než že vám žádost hezky svážou do barevných šňůrek," říká Petr Kolář z CzechInvestu.Na druhé straně stojí názor konzultantů, kteří už mají nástrahy a komplikovaná místa žádostí "vychytané". "Dá se to přirovnat k domácím pracím. Když něco v bytě opravujete třeba už popáté, je to jiné, než když jste se s tím trápil poprvé," hájí práci poradenských firem Martin Dohnal, konzultant z poradenské firmy Eurovision.Cena rady nesmí do nákladůSkutečností však je, že náklady spojené s prací poradenské společnosti nejsou uznatelné do nákladů, které můžete získat v přiznané dotaci.Peníze na zpracování a podání žádosti tak musíte mít předem připravené. Na podvůdky typu "napište nám tu fakturu na něco jiného, co do nákladů strčit jde," rychle zapomeňte. Kon­trolní mechanismy garanta dotace by na ni dříve nebo později stejně přišly. "Na kontrolu čerpání dotace má právo i finanční úřad, který je často přísnější než samotný garant," dodává Petr Kolář z CzechInvestu. Výdaje škrtne a může nařídit penále.Na poradce berte referenceKdyž už se tedy rozhodnete, že si poradce opatříte, hledejte mezi těmi, na které můžete získat reference. Provize za poradenství kolem deseti procent je lákavá, a proto je firem spousta. Jejich kvalita ale může být různá."Byl jsem mile překvapen, když mi vybraná agentura řekla, že neví, kdo bude hodnotitel, neumí hodnocení nijak ovlivnit, ale může pouze pomoci napsat dobrý projekt," říká Karel Žďárský z českoskalické firmy Farmet, vítěz posledního ročníku soutěže Firma roku a několikanásobný úspěšný žadatel o dotace.Obsah a obhajobu projektu si napsal sám. "Agentura mi pomo­hla s kontrolou formálních požadavků, rychlou orientací v jednotlivých výzvách a pravidlech," dodává.Bez počítače se neobejdeteJiným důvodem, který hovoří pro najmutí poradenské firmy je, když se někdo administrativě prostě věnovat nechce nebo nemůže. Ano, i to se stává. "Speciálně u starší generace podnikatelů se občas setkáváme s tím, že jednoduše neumí pracovat s počítačem a vyplnění elektronické žádosti je pro něj problém," popisuje svou zkušenost Lukáš Vymětal, ředitel divize strukturální fondy agentury CzechInvest.

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

reklama:

 

Hlavní strana   Články od nejnovějšího   Aktuálně   Alkoholické nápoje   Pivo   Víno   Nealkoholické nápoje

 

Káva/Čaj  

Potraviny/Kuchyně  

Technologie/Zařízení   

Hotel/Wellness/Spa  

Restaurace/Inspirace  

Podnikání/Užitečné 

 

 

Akční nabídky

Nové výrobky

Publikace •

Recepty

Kalendář akcí

Inzerce •

Databáze dodavatelů Nápoják

                 

 

 

        

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

18.02.2010 - 08:57:21Diskuze k článku
Jméno*
Text*
Kontrola*: 10 plus 1 je
 

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

21.10.2008 - IQ tipy pro gurmetský zážitek

Nejchutnější a taky nejdražší jsou jikry vyzy velké, takzvané beluga. ...

04.06.2009 - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - Obrana proti daňové kontrole

Při sporech s finančním úřadem vám potřebné argumenty dodají judikáty.

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

04.08.2010 - Nejlepší bary v Česku

Bugsys Bar zařadil časopis Newsweek mezi dvacet nejlepších barů světa. ...

18.06.2017 - První boutique hotel na Šumavě láká na delikatesy francouzského šéfkuchaře

Restaurace Nebespán v Kašperských Horách je synonymem špičkové zážitkové gastronomie ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2020 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.